Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.4.2007

Kuluttajabarometri maakunnittain, 1. neljännes 2007:
Kuluttajien luottamus talouteen koko maassa lähes ennallaan, maakunnittain paljon muutoksia.

Kuluttajien taloudellisia odotuksia mittaavan luottamusindikaattorin arvo oli vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 17,2. Kasvua oli edellisestä neljänneksestä 0,2 pistettä. Korkeimmat luottamusluvut saatiin Itä-Uudellamaalla (22) ja Kanta-Hämeessä (21,5), matalimmat Pohjois-Karjalassa (10,9), Päijät-Hämeessä (11,6), Lapissa (13,2) ja Pohjanmaalla (14,2).

Luottamusindikaattorin pisteluvun muutoksella mitattuna talousluottamus parani muita alueita enemmän Satakunnassa (+8,1), Kainuussa (+5,2), Etelä-Savossa (+4,1) ja Kanta-Hämeessä (+3,7) Luottamus koheni pari kolme pistettä Pirkanmaalla, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa. Talousluottamus heikkeni yhdeksässä maakunnassa. Eniten laskua oli edellä mainituissa matalimpien luottamuslukujen maakunnissa. Luottamusindikaattorin arvo laski Pohjanmaalla 6,7 pistettä, Lapissa 5,5 pistettä, Pohjois-Karjalassa 4,5 ja Päijät-Hämeessä 3,6 pistettä. Luottamus heikkeni pari kolme pistettä Keski-Suomessa, Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin tammi-, helmi- ja maaliskuussa 4 707 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain*)


Maakunta
1. nelj.
2007
1. nelj.
2007
1. nelj.
2007
1. nelj.
2007
1. nelj.
2007
4. nelj.
2006
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva 12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttömyys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 12,8 52,9 1,8 4,3 17,9 19,8
Varsinais-Suomi 13,9 45,1 1,7 2,8 15,9 14,1
Satakunta 14,4 61,3 -4,1 4,5 19 10,9
Kanta-Häme 15,8 60,1 5,3 4,8 21,5 17,8
Pirkanmaa 17,8 52,8 2,1 1,9 18,6 15,6
Päijät-Häme 10,1 35,2 -0,9 1,8 11,6 15,2
Kymenlaakso 14,5 52,7 1,9 5,5 18,6 18,5
Etelä-Karjala 12,5 44,7 0,8 3,6 15,4 17,5
Etelä-Savo 11,1 48,6 6,1 6,5 18,1 14
Pohjois-Savo 11 42,4 3,6 5,9 15,7 13,2
Pohjois-Karjala 5,7 44,6 0,7 -7,4 10,9 15,4
Keski-Suomi 12,1 51,4 2 6 17,9 20,9
Etelä-Pohjanmaa 12,3 47,6 5,3 7,8 18,2 15,2
Pohjanmaa 9,3 36,5 2,3 8,6 14,2 20,9
Keski-Pohjanmaa 20 30,1 3,7 12,8 16,7 18,2
Pohjois-Pohjanmaa 13 51,8 4,3 1,4 17,6 15
Kainuu 9,9 49,2 11,2 6,4 19,2 14
Lappi 8,8 41,2 0,2 2,4 13,2 18,7
Itä-Uusimaa 14,2 55,1 5,9 12,8 22 22,8
Koko maa 12,9 49,4 2,3 4,1 17,2 17
Keskiarvo 10/1995-03/2007 9,4 33,7 6,4 5,3 13,6 13,6
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

*)Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

 

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2007, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 19.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 1. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbarm/2007/01/kbarm_2007_01_2007-04-19_tie_001.html