Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.7.2007

Kuluttajabarometri maakunnittain, 2. neljännes 2007:
Kuluttajien mielialat valoisimmat seitsemään vuoteen.
Talousluottamus kaikissa maakunnissa parempi kuin
pitkällä ajalla keskimäärin.

Kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut selvästi viimeisen vuoden mittaan. Kuluttajien luottamusindikaattorin arvo toisella neljänneksellä oli koko maassa keskimäärin 18,7 kun se oli ensimmäisellä neljänneksellä 17,2 ja vuosi sitten 13,3. Luottamus talouteen oli samalla vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin (13,8) ja vahvin sitten vuoden 2000 ensimmäisen neljänneksen, jolloin sen arvo oli 20,9.

Kuluttajien mielialoja maan eri osissa kuvaa se, että luottamus talouteen oli jokaisessa maakunnassa vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Maakunnista talousluottamusta oli eniten Kainuussa (23), Uudellamaalla (22), Keski-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä (21), muita vähemmän Varsinais-Suomessa (15), Etelä-Pohjanmaalla (14) ja Pohjois-Karjalassa (12).

Talousodotukset paranivat edellisestä neljänneksestä eniten Päijät-Hämeessä (7 pistettä) ja Etelä-Karjalassa (5 pistettä). Keski-Pohjanmaalla, Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Lapissa odotukset paranivat 3-4 pistettä. Itä-Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla odotukset heikkenivät runsaat 3 pistettä. Muualla talousodotukset olivat suunnilleen ennallaan luottamusindikaattorin muutosten ollessa enimmäkseen pisteen verran suuntaan tai toiseen.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin huhti-, touko- ja kesäkuussa 4 591 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain*)


Maakunta
2. nelj.
2007
2. nelj.
2007
2. nelj.
2007
2 nelj.
2007
2. nelj.
2007
1. nelj.
2007
Keskiarvo 10/1995-06/2007
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva  12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttö-
myys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 14,2 53,8 5,3 13,2 21,7 17,9 16,6
Varsinais-Suomi 9,8 41,4 -0,8 10,7 15,3 15,9 13,1
Satakunta 9,7 52,7 -0,2 7,4 17,4 19,0 12,0
Kanta-Häme 7,0 55,1 1,6 19,4 20,8 21,5 14,1
Pirkanmaa 12,4 45,9 -0,4 10,6 17,1 18,6 13,7
Päijät-Häme 11,2 45,0 5,2 13,2 18,7 11,6 13,3
Kymenlaakso 9,5 50,5 6,7 10,4 19,3 18,6 14,9
Etelä-Karjala 11,4 49,9 6,8 13,1 20,3 15,4 13,0
Etelä-Savo 12,9 35,3 6,7 11,1 16,5 18,1 12,5
Pohjois-Savo 10,4 46,7 5,8 14,2 19,3 15,7 12,8
Pohjois-Karjala 8,3 30,8 2,4 7,6 12,3 10,9 10,4
Keski-Suomi 12,5 47,6 0,0 8,6 17,2 17,9 13,6
Etelä-Pohjanmaa 8,8 32,3 4,3 12,3 14,4 18,2 11,3
Pohjanmaa 8,7 48,2 -2,3 17,5 18,0 14,2 14,3
Keski-Pohjanmaa 12,0 59,4 4,0 9,1 21,1 16,7 12,9
Pohjois-Pohjanmaa 11,2 53,8 3,1 10,7 19,7 17,6 13,7
Kainuu 12,2 45,9 10,6 22,1 22,7 19,2 10,3
Lappi 14,3 40,3 1,5 8,6 16,2 13,2 11,0
Itä-Uusimaa 15,0 45,4 4,6 10,4 18,9 22,0 12,1
Koko maa 11,8 47,8 3,2 12,0 18,7 17,2 13,8
Keskiarvo 10/1995-06/2007 9,5 34,0 6,3 5,4 13,8
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

*)Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

 

 

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2007, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.7.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 2. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbarm/2007/02/kbarm_2007_02_2007-07-19_tie_001.html