Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 25.10.2007

Kuluttajabarometri maakunnittain, 3. neljännes 2007:
Kuluttajien luottamus talouteen vahvinta seitsemään vuoteen. Talousluottamus kaikissa maakunnissa parempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin.

Kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut ja mielialat olivat vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä valoisimmat seitsemään vuoteen. Kuluttajien luottamusindikaattorin arvo oli koko maassa keskimäärin 19,1 kun se vuosi sitten oli 15,0 ja kaksi vuotta sitten 11,6. Luottamusindikaattori ylitti sen pitkän ajan keskiarvon runsaalla viidellä pisteellä. Kuluttajien mielialoja maan eri osissa kuvaa se, että luottamus talouteen oli jokaisessa maakunnassa vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin.

Eri maakunnista talousluottamus oli vahvinta Uudellamaalla (23) ja Itä-Uudellamaalla (20). Muita heikompi se oli Lapissa (13), Pohjois-Karjalassa (14) ja Keski-Suomessa (16). Muiden maakuntien väliset erot olivat pienet indikaattoriarvojen ollessa pistelukujen 16,6 ja 19,6 välillä.

Kuluttajien luottamusindikaattori kasvoi edellisestä neljänneksestä koko maassa 0,4 pistettä. Maakunnittaiset muutokset olivat enimmäkseen vähäisiä. Talousluottamus kasvoi eniten Etelä-Pohjanmaalla, 4 pistettä sekä Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa, 2 pistettä. Talousluottamus heikkeni Kanta-Hämeessä 4 pistettä, Etelä-Karjalassa, Lapissa ja Kainuussa 3 pistettä sekä Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa 2 pistettä. Muualla talousodotukset olivat suunnilleen ennallaan indikaattorin muutosten ollessa enintään pisteen verran suuntaan tai toiseen.

Kuluttajien luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo oli koko maassa 13,9. Keskiarvon yläpuolella oli neljä ja alapuolella viisitoista maakuntaa. Kärjessä olivat Uusimaa (16,7) ja Kymenlaakso (15), hännillä Pohjois-Karjala, Kainuu, Lappi ja Etelä-Pohjanmaa (noin 11). Enemmistö maakunnista oli parin pisteen sisällä toisistaan, pistelukujen 12 ja 14 välillä.

Luottamusindikaattorin poikkeama sen pitkän ajan keskiarvosta oli koko maassa + 5,2 pistettä. Poikkeamalla mitattuna luottamus oli suhteellisesti vahvinta Kainuussa (+ 9), Itä-Uudellamaalla (+ 8) ja Etelä-Pohjanmaalla (+ 7), muita vähäisempi Lapissa, Keski-Suomessa ja Kanta-Hämeessä (+ 2).

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin heinä-, elo- ja syyskuussa 4 646 Suomessa asuvaa henkilöä.

 

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain*)


Maakunta
3. nelj.
2007
3. nelj.
2007
3. nelj.
2007
3 nelj.
2007
3. nelj.
2007
2. nelj.
2007
Keskiarvo 10/1995-9/2007
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva  12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttö-
myys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 15,5 55,8 1,4 19,7 23,1 21,7 16,7
Varsinais-Suomi 9,2 47,4 -3,3 17,2 17,6 15,3 13,2
Satakunta 9,8 53,8 -1,7 6,2 17 17,4 12,1
Kanta-Häme 7,9 42,2 0,9 15,4 16,6 20,8 14,2
Pirkanmaa 8,8 60,2 -3,6 12 19,3 17,1 13,8
Päijät-Häme 14,3 44 1,4 14,6 18,6 18,7 13,3
Kymenlaakso 11 51,1 -0,1 14,1 19 19,3 15,0
Etelä-Karjala 4,1 49 3 11,2 16,8 20,3 13,1
Etelä-Savo 6,4 44,3 1,4 18 17,5 16,5 12,6
Pohjois-Savo 7 42,6 2,5 15,8 17 19,3 12,8
Pohjois-Karjala 7,4 44,8 -2,6 8,3 14,5 12,3 10,5
Keski-Suomi 9,7 39,1 0,9 12,8 15,7 17,2 13,6
Etelä-Pohjanmaa 12,1 46,8 0,7 13,8 18,3 14,4 11,4
Pohjanmaa 6,1 42,6 1,1 21 17,7 18,0 14,3
Keski-Pohjanmaa 12,8 46 -1,7 17,5 18,7 21,1 13,0
Pohjois-Pohjanmaa 12,1 46,4 2,1 14,7 18,8 19,7 13,8
Kainuu 11,4 44,2 1,9 21 19,6 22,7 10,5
Lappi 6,4 29,1 2,7 13,6 13 16,2 11,0
Itä-Uusimaa 13,5 65,3 -5,8 7,3 20,1 18,9 12,3
Koko maa 11,1 49,5 0,2 15,5 19,1 18,7 13,9
Keskiarvo 10/1995-9/2007 9,5 34,4 6,2 5,6 13,9
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

*)Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

 

 

 

 

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2007, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 25.10.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 3. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbarm/2007/03/kbarm_2007_03_2007-10-25_tie_001.html