Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 24.1.2008

Kuluttajabarometri maakunnittain, 4. neljännes 2007:
Luottamus talouteen heikkeni kaikissa maakunnissa

Kuluttajien luottamusindikaattorin arvo oli vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 15,3. Se laski edellisestä neljänneksestä 3,8 pistettä. Luottamusindikaattorin laskusta huolimatta kuluttajien luottamus oli 1,4 pistettä pitkän ajan keskiarvoa parempi.

Kuluttajien talousluottamus oli valtaosassa maakuntia lähellä maan keskitasoa luottamuslukujen asettuessa kolmen pisteen sisälle toisistaan, pistelukujen 13,5 ja 16,5 välillä. Luottamus talouteen oli vahvinta Kainuussa ja Uudellamaalla (19), muita heikompi Lapissa (10), Pohjois-Karjalassa (12) sekä Varsinais-Suomessa ja Kanta-Hämeessä (13).

Kuluttajien luottamusindikaattori laski koko maassa edellisestä neljänneksestä 3,8 pistettä. Luottamus talouteen heikkeni kaikissa maakunnissa. Mielialat heikkenivät muita alueita enemmän, noin viisi pistettä, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa. Valtaosassa maakuntia luottamusindikaattori aleni 3-4 pistettä. Mielialat laskivat muita alueita vähemmän, pari pistettä, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Luottamus laski vain vähän, noin puoli pistettä, Kainuussa, Etelä-Karjalassa ja Keski-Suomessa.

Kuluttajien luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo oli koko maassa 13,9. Eri maakunnista kärjessä olivat Uusimaa (16,7) ja Kymenlaakso (15), hännillä Pohjois-Karjala, Kainuu, Lappi ja Etelä-Pohjanmaa (noin 11) sekä Satakunta ja Itä-Uusimaa (noin 12). Muiden maakuntien pitkän ajan keskiarvot mahtuivat kahden pisteen sisälle toisistaan, pistelukujen 12,6 ja 14,3 välille.

Kuluttajien luottamusindikaattori vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä ylitti sen pitkän ajan keskiarvon 1,4 pisteellä. Eri maakunnista tämän vertailun kärjessä on Kainuu. Kainuun luottamusindikaattori ylitti pitkän ajan keskiarvonsa 8,6 pisteellä. Seuraavaksi parhaiten vertailussa selviävät Itä-Uusimaa, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa, poikkeama noin + 3 pistettä. Niukasti pitkän ajan keskiarvonsa alle jäivät Pirkanmaa, Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Lappi, Kymenlaakso ja Kanta-Häme, poikkeama -1 pistettä tai pienempi.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin loka-, marras- ja joulukuussa 4 475 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain*)


Maakunta
4. nelj.
2007
4. nelj.
2007
4. nelj.
2007
4 nelj.
2007
4. nelj.
2007
3. nelj.
2007
Keskiarvo 10/1995-12/2007
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva  12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttö-
myys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 15,6 56,0 -6,2 9,2 18,7 23,1 16,7
Varsinais-Suomi 7,4 49,5 -10,8 4,6 12,7 17,6 13,2
Satakunta 13,4 44,8 -6,6 2,5 13,5 17,0 12,2
Kanta-Häme 4,9 47,4 -8,7 9,2 13,2 16,6 14,2
Pirkanmaa 11,5 45,2 -9,1 7,1 13,7 19,3 13,8
Päijät-Häme 10,9 50,9 -8,3 6,9 15,1 18,6 13,3
Kymenlaakso 10,9 45,9 -2,5 2,0 14,1 19,0 15,0
Etelä-Karjala 9,4 58,2 -7,5 5,3 16,3 16,8 13,2
Etelä-Savo 10,8 41,8 -3,8 6,9 13,9 17,5 12,6
Pohjois-Savo 10,8 45,0 -6,9 6,6 13,9 17,0 12,9
Pohjois-Karjala 13,1 39,5 -5,0 2,2 12,4 14,5 10,5
Keski-Suomi 13,8 46,5 -7,1 6,3 14,9 15,7 13,7
Etelä-Pohjanmaa 7,3 52,0 -6,6 4,3 14,3 18,3 11,5
Pohjanmaa 8,4 37,2 -5,8 16,2 14 17,7 14,3
Keski-Pohjanmaa 4,7 44,3 0,0 9,5 14,6 18,7 13,0
Pohjois-Pohjanmaa 14,3 50,7 -7,7 8,5 16,5 18,8 13,8
Kainuu 9,6 56,0 -1,9 13,3 19,2 19,6 10,6
Lappi 8,1 37,1 -7,7 3,3 10,2 13,0 11,0
Itä-Uusimaa 8,5 54,5 -5,2 4,6 15,6 20,1 12,3
Koko maa 11,8 49,1 -6,9 7,1 15,3 19,1 13,9
Keskiarvo 10/1995-12/2007 9,5 34,7 5,9 5,7 13,9 13,9
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

*)Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 4. neljännes 2007

Kuluttajien luottamusindikaattorin muutos edellisestä neljänneksestä maakunnittain, 4. neljännes 2007

Kuluttajien luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo maakunnittain (keskiarvo ajalta 10/1995-12/2007)

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama pitkän ajan keskiarvosta maakunnittain, 4. neljännes 2007 (keskiarvo 19/1995-12/2007)

Kuluttajien luottamusindikaattori 2003-2007

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2007, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 24.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 4. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbarm/2007/04/kbarm_2007_04_2008-01-24_tie_001.html