Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.4.2008

Kuluttajabarometri maakunnittain, 1. neljännes 2008:
Luottamus talouteen laski edelleen useimmissa maakunnissa

Kuluttajien luottamusindikaattorin arvo oli vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 12,0. Luottamus talouteen oli vahvinta Päijät-Hämeessä (17), Uudellamaalla ja Pohjanmaalla (15). Heikointa se oli Kymenlaaksossa (5) ja Keski-Pohjanmaalla (7). Luottamusindikaattorin arvo laski koko maassa 3,3 pistettä edellisestä neljänneksestä. Talousluottamus heikkeni lähes kaikissa maakunnissa. Se parani vain Päijät-Hämeessä ja Pohjanmaalla.

Luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo oli koko maassa 13,9. Korkeimmat keskiarvot mitattiin Uudellamaalla (16,7), Kymenlaaksossa (14,8) ja Pohjanmaalla (14,4), matalimmat Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla (noin 10). Muiden maakuntien pitkän ajan keskiarvot asettuivat lukujen 12 ja 14 välille.

Kuluttajien luottamusindikaattori jäi vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä koko maassa 1,9 pistettä pitkän ajan keskiarvon alapuolelle. Maakunnista pitkän ajan keskiarvo ylittyi vain Päijät-Hämeessä ja Pohjanmaalla. Eniten keskiarvosta jäätiin jälkeen Kymenlaaksossa ja Keski-Pohjanmaalla.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin vuoden 2008 tammi-, helmi ja maaliskuussa 4 482 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain*)


Maakunta
1. nelj.
2008
1. nelj.
2008
1. nelj.
2008
1 nelj.
2008
1. nelj.
2008
4. nelj.
2007
Keskiarvo 10/1995-3/2008
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva  12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttö-
myys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 11 57,9 -8,8 1,4 15,4 18,7 16,7
Varsinais-Suomi 9,8 46,2 -12,3 1,1 11,2 12,7 13,2
Satakunta 6,4 43,4 -13,3 -3,7 8,2 13,5 12,1
Kanta-Häme 12,6 48,3 -14,8 1,3 11,8 13,2 14,1
Pirkanmaa 10,2 51,4 -10 -3,1 12,1 13,7 13,7
Päijät-Häme 12,5 58,2 -8,2 4,2 16,7 15,1 13,4
Kymenlaakso 6,6 54,2 -19,8 -21,1 5 14,1 14,8
Etelä-Karjala 3,1 44,7 -10,3 -3,2 8,6 16,3 13,1
Etelä-Savo 7,4 35,6 -12,9 0,1 7,6 13,9 12,5
Pohjois-Savo 13,1 39,7 -6,7 1,5 11,9 13,9 12,8
Pohjois-Karjala 11,4 33,6 -7,9 -3,8 8,3 12,4 10,5
Keski-Suomi 11,5 50,3 -14 2 12,4 14,9 13,6
Etelä-Pohjanmaa 3,3 32,7 -7,6 2,4 7,7 14,3 11,4
Pohjanmaa 7,3 47,6 -2 7,9 15,2 14 14,4
Keski-Pohjanmaa -1,1 38,5 -13,5 3,3 6,8 14,6 12,9
Pohjois-Pohjanmaa 11,5 47,5 -4,4 -2,4 13,1 16,5 13,8
Kainuu 10,6 32,9 -11,1 9,4 10,5 19,2 10,6
Lappi 5,6 48,3 -13,3 -0,8 9,9 10,2 11,0
Itä-Uusimaa 13,9 45,9 -16,9 -10,7 8,1 15,6 12,2
Koko maa 9,7 48,9 -10 -0,4 12,0 15,3 13,9
Keskiarvo 10/1995-3/2008 9,5 35,0 5,6 5,5 13,9 13,9  
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

*)Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.
*)Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 1. neljännes 2008

Kuluttajien luottamusindikaattorin muutos edellisestä neljänneksestä maakunnittain, 1. neljännes 2008

Kuluttajien luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo maakunnittain (keskiarvo ajalta 10/1995-3/2008)

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama pitkän ajan keskiarvosta maakunnittain, 1. neljännes 2008 (keskiarvo 10/1995-3/2008)

Kuluttajien luottamusindikaattori 2003-2008

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2008, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 17.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 1. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbarm/2008/01/kbarm_2008_01_2008-04-17_tie_001.html