Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 23.10.2008

Kuluttajabarometri maakunnittain, 3. neljännes 2008:
Talousluottamus jäi kaikissa maakunnissa alle pitkän ajan keskiarvon

Kuluttajien luottamusindikaattorin arvo oli vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä koko maassa 7,7. Luottamus talouteen oli maakunnista vahvinta Keski-Pohjanmaalla (11,2), Uudellamaalla (10,2) ja Etelä-Pohjanmaalla (9,8) ja. Heikointa se oli Pohjanmaalla (3), Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä (4,5), sekä Pohjois-Karjalassa (4,6) ja Pohjois-Savossa (5,2).

Luottamusindikaattorin arvo laski koko maassa 3,6 pistettä edellisestä neljänneksestä. Se heikkeni 14 maakunnassa, parani 4 maakunnassa ja oli ennallaan 1 maakunnassa. Se heikkeni eniten Pohjanmaalla (-11,1 pistettä) ja parani eniten Kanta-Hämeessä (+5 pistettä).

Luottamusindikaattorin pitkän ajan (13 vuotta) keskiarvo oli koko maassa 13,7. Korkeimmat keskiarvot mitattiin Uudellamaalla (16,5), Kymenlaaksossa (14,4) ja Pohjanmaalla (14,1), matalimmat Pohjois-Karjalassa (10,4), Kainuussa (10,6), Lapissa (10,8) ja Etelä-Pohjanmaalla (11,4). Muiden maakuntien keskiarvot olivat kahden pisteen haarukassa lukujen 12 ja 13,8 välillä.

Kuluttajien luottamusindikaattori jäi vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä koko maassa 6 pistettä pitkän ajan keskiarvon alapuolelle. Talousluottamus jäi kaikissa maakunnissa alle maakunnan pitkän ajan keskiarvon. Eniten keskiarvosta jäätiin jälkeen Pohjanmaalla (11,1 pistettä), Päijät-Hämeessä (8,7 pistettä) ja Kymenlaaksossa (8,7 pistettä). Lähimmäksi pitkän ajan keskiarvoa yliin Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla (1,6 pistettä keskiarvon alapuolella).

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin vuoden 2008 heinä-, elo ja syyskuussa 4 491 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain*)


Maakunta
3. nelj.
2008
3. nelj.
2008
3. nelj.
2008
3 nelj.
2008
3. nelj.
2008
2. nelj.
2008
Keskiarvo 10/1995-9/2008
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva  12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttö-
myys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 6 56,5 -17,6 -4,3 10,2 13,8 16,5
Varsinais-Suomi 3,1 43,3 -16,9 -2,5 6,8 10,1 13,0
Satakunta 5,8 49,2 -17,7 -0,3 9,2 11,5 12,0
Kanta-Häme 3,8 43,3 -13 -4 7,5 2,5 13,8
Pirkanmaa 4,7 46,4 -18,3 -6,1 6,7 12,2 13,6
Päijät-Häme -0,2 50 -22,3 -9,5 4,5 12,9 13,2
Kymenlaakso 1,3 47,4 -13,4 -11,2 6 5,1 14,4
Etelä-Karjala 6,8 53 -18,7 -8,8 8,1 8,6 12,9
Etelä-Savo 1 42,7 -20,1 -5,5 4,5 7,2 12,3
Pohjois-Savo 7,9 40,3 -19,7 -7,5 5,2 11,9 12,7
Pohjois-Karjala 3,9 41,6 -18,6 -8,3 4,6 10,9 10,4
Keski-Suomi 0,6 46,9 -17,7 -4,3 6,4 7,5 13,4
Etelä-Pohjanmaa 2,1 53,6 -14,3 -2,3 9,8 14,6 11,4
Pohjanmaa -1,6 48,8 -25,8 -9,2 3 14,1 14,1
Keski-Pohjanmaa 11,6 39,6 -15,7 9,5 11,2 9,7 12,8
Pohjois-Pohjanmaa 9,4 46,2 -16 -4,3 8,8 13,3 13,7
Kainuu 7,9 47 -21 -4,1 7,4 9,8 10,6
Lappi 3,9 44,2 -16,8 -4,8 6,6 6,2 10,8
Itä-Uusimaa 8,7 55,3 -23,4 -5,9 8,7 8,7 12,1
Koko maa 4,7 49 -17,9 -4,9 7,7 11,3 13,7
Keskiarvo 10/1995-9/2008 9,4 35,5 4,8 5,3 13,7
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

*)Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 3. neljännes 2008

Kuluttajien luottamusindikaattorin muutos edellisestä neljänneksestä maakunnittain, 3. neljännes 2008

Kuluttajien luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo maakunnittain (keskiarvo ajalta 10/1995-9/2008)

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama pitkän ajan keskiarvosta maakunnittain, 2. neljännes 2008 (keskiarvo 10/1995-9/2008)

Kuluttajien luottamusindikaattori 2003-2008

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2008, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 23.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 3. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbarm/2008/03/kbarm_2008_03_2008-10-23_tie_001.html