Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 29.1.2009

Kuluttajabarometri maakunnittain, 4. neljännes 2008:
Talousluottamus horjuu maakunnissa mutta omaan talouteen luotetaan edelleen

Yleinen talousluottamus miinuksella joka maakunnassa

Kuluttajien luottamusindikaattorin arvo oli vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä koko maassa -3,7. Luottamus talouteen oli miinuksella kaikissa maakunnissa. Pessimistisimpiä oltiin Kanta-Hämeessä, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (-9). Mielialat olivat muita vähemmän miinuksella Satakunnassa (-0,4), Uudellamaalla (-1), Lapissa (-1,9) ja Keski-Suomessa (-2,1).

Luottamusindikaattorin arvo heikkeni koko maassa 11,4 pistettä edellisestä neljänneksestä. Talousluottamus heikkeni kaikissa maakunnissa. Laskua oli eniten Keski-Pohjanmaalla (-20,5 pistettä), Kanta-Hämeessä (-16,9 pistettä) ja Etelä-Pohjanmaalla (-13,9 pistettä). Muita vähemmän se laski Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Lapissa (-8 pistettä).

Luottamusindikaattorin pitkän ajan (13 vuotta) keskiarvo oli koko maassa 13,4. Korkeimmat keskiarvot mitattiin Uudellamaalla (16,2), Kymenlaaksossa (14) ja Pohjanmaalla (13,7), matalimmat Pohjois-Karjalassa (10,1), Kainuussa (10,3), Lapissa (10,6) ja Etelä-Pohjanmaalla (11,1). Muiden maakuntien keskiarvot olivat vajaan kahden pisteen haarukassa lukujen 11,8 ja 13,4 välillä.

Kuluttajien luottamusindikaattori jäi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä koko maassa 17 pistettä pitkän ajan keskiarvon alapuolelle. Talousluottamus jäi jokaisessa maakunnassa alle maakunnan pitkän ajan keskiarvon. Eniten keskiarvosta jäätiin jälkeen Pohjanmaalla (22,8 pistettä), Kanta-Hämeessä (22,7 pistettä) ja Keski-Pohjanmaalla (21,7 pistettä).

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin vuoden 2008 loka-, marras- ja joulukuussa 4 495 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain*)


Maakunta
4. nelj.
2008
4. nelj.
2008
4. nelj.
2008
4 nelj.
2008
4. nelj.
2008
3. nelj.
2008
Keskiarvo 10/1995-12/2008
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva  12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttö-
myys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 6,2 51,4 -23,8 -37,8 -1 10,2 16,2
Varsinais-Suomi 5,1 35,7 -22,5 -43,4 -6,3 6,8 12,6
Satakunta 3 50,1 -19,4 -35,3 -0,4 9,2 11,8
Kanta-Häme 2,4 33 -26,2 -46,9 -9,4 7,5 13,3
Pirkanmaa 3,8 44,3 -24,7 -41,3 -4,5 6,7 13,2
Päijät-Häme -3,8 42,6 -27,9 -36,6 -6,4 4,5 12,8
Kymenlaakso 1,1 39,3 -23,4 -39,7 -5,7 6 14,0
Etelä-Karjala 1,7 47,3 -23,5 -41 -3,9 8,1 12,6
Etelä-Savo 3,1 36,2 -22,3 -43 -6,5 4,5 11,9
Pohjois-Savo 6,1 36,1 -22,1 -43,2 -5,8 5,2 12,3
Pohjois-Karjala 4,6 43,6 -19,9 -42,4 -3,5 4,6 10,1
Keski-Suomi 6,3 43,8 -17,9 -40,5 -2,1 6,4 13,1
Etelä-Pohjanmaa 3,3 38,9 -19,1 -39,5 -4,1 9,8 11,1
Pohjanmaa -2,5 40,8 -33,7 -40,9 -9,1 3 13,7
Keski-Pohjanmaa -0,1 29 -31,2 -35 -9,3 11,2 12,4
Pohjois-Pohjanmaa 3,2 47,2 -23,9 -39 -3,1 8,8 13,4
Kainuu 0,6 46,4 -23,2 -42,1 -4,6 7,4 10,3
Lappi 4,9 52,2 -27,9 -36,9 -1,9 6,6 10,6
Itä-Uusimaa 0,1 54,9 -25,9 -39,7 -2,6 8,7 11,8
Koko maa 3,9 44,7 -23,7 -39,7 -3,7 7,7 13,4
Keskiarvo 10/1995- 9,3 35,6 4,2 4,5 13,4 13,7
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

*)Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 4. neljännes 2008

Kuluttajien luottamusindikaattorin muutos edellisestä neljänneksestä maakunnittain, 4. neljännes 2008

Kuluttajien luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo maakunnittain (keskiarvo ajalta 10/1995-12/2008)

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama pitkän ajan keskiarvosta maakunnittain, 4. neljännes 2008 (keskiarvo 10/1995-12/2008)

Kuluttajien luottamusindikaattori 2003-2008

Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on edelleen vahvaa

Kuluttajien luottamusta oman taloutensa selviytymiskykyyn mitataan kuluttajien mikroindikaattorilla. Se on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: kuluttajien arvio oman taloutensa tilanteesta 12 kuukauden kuluttua, talouden säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kuukauden aikana sekä talouden rahatilanteesta haastatteluhetkellä.

Mikrotalousindikaattori oli vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin +26,5. Se laski edellisestä neljänneksestä 2,4 pistettä mutta oli koko maassa 2,7 pistettä pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Mikrotalousindikaattori oli pitkän ajan keskiarvoa parempi lähes kaikissa maakunnissa. Keskiarvosta jäätiin jälkeen Kymenlaaksossa (-2,4 ), Keski-Pohjanmaalla (-0,9) ja Kanta-Hämeessä (-0,6 pistettä). Parhaiten tässä vertailussa selvisivät Lappi (+9,2), Satakunta (+7,1), Etelä-Karjala (+6;6), Kainuu (+6,6) sekä Itä-Uusimaa (+6,1 pistettä)

Kuluttajien mikrotalousindikaattori maakunnittain, 4. neljännes 2008

Kuluttajien mikrotalousindikaattorin pitkän ajan keskiarvo maakunnittain (keskiarvo ajalta 10/1995-12/2008)

Kuluttajien mikrotalousindikaattorin poikkeama pitkän ajan keskiarvosta maakunnittain, 4. neljännes 2008 (keskiarvo 10/1995-12/2008)

 

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2008, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajabarometri maakunnittain 2008, 4. vuosineljännes (pdf 32 sivua 266,6 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 29.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 4. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbarm/2008/04/kbarm_2008_04_2009-01-29_tie_001.html