Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.1.2010

Kuluttajabarometri maakunnittain, 4. neljännes 2009:
Luottamusindikaattori parani useimmissa maakunnissa

Suomalaisten kuluttajien talousluottamus parani neljännellä vuosineljänneksellä koko maassa runsaat kolme pistettä ja oli plussalla kaikissa maakunnissa. Luottamusindikaattorin arvo oli koko maassa keskimäärin +12,5. Mielialat olivat muita paremmat Itä-Uudellamaalla (+18,9), Satakunnassa (+14,5), Uudellamaalla (+14,2) ja Kymenlaaksossa (+14). Mielialat olivat muuta maata heikommat Kainuussa sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalassa (+8)

Talousluottamus parani useimmissa maakunnissa edellisestä neljänneksestä. Paranemista oli koko maassa keskimäärin 3,1 pistettä. Luottamus parani eniten Itä-Uudellamaalla (18 pistettä) ja Kymenlaaksossa (9 pistettä). Mielialat heikkenivät muutamassa maakunnassa hieman; Kainuussa viisi pistettä, Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa pari pistettä ja Etelä-Pohjanmaalla pisteen verran. Mielialat olivat lähes ennallaan Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Haastateltujen vastaamistavoissa ja kansaluonteissa on alueittaisia eroja. Suhteellisia mielialoja voi tarkastella vertailemalla luottamusindikaattorin poikkeamaa sen pitkän aikavälin keskiarvosta maakunnittain. Luottamusindikaattorin pitkän ajan (14 vuotta) keskiarvo oli koko maassa 12,9. Korkeimmat keskiarvot olivat Uudellamaalla (15,6), Kymenlaaksossa (13,5) ja Pohjanmaalla (13,1), matalimmat Pohjois-Karjalassa (9,6), Kainuussa (9,9), Lapissa (10,2) ja Etelä-Pohjanmaalla (10,7).

Kuluttajien luottamusindikaattori jäi vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä koko maassa 0,4 pistettä pitkän ajan keskiarvon alapuolelle. Luottamusindikaattori ylitti maakunnan pitkän ajan keskiarvon kahdeksassa ja alitti yhdessätoista maakunnassa. Talouden kehitystä arvioitiin suhteellisesti optimistisimmin Itä-Uudellamaalla (poikkeama +7,5 pistettä), Satakunnassa (+3,2 pistettä) ja Lapissa (+2,2 pistettä). Suhteellisesti pessimistisimpiä olivat taloudet Etelä-Karjalassa (poikkeama -4,2 pistettä) sekä Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa (poikkeama noin -2 pistettä).

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin vuoden 2009 loka-, marras- ja joulukuussa 4 368 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain1)


Maakunta
4. nelj.
2009
4. nelj.
2009
4. nelj.
2009
4 nelj.
2009
4. nelj.
2009
3. nelj.
2009
Keskiarvo
10/1995-
12/2009
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva  12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttö-
myys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 10,7 49,9 22,5 -26,3 14,2 10,0 15,6
Varsinais-Suomi 8,2 40,6 21,1 -26,1 11,0 8,8 12,1
Satakunta 7,9 47,9 21,4 -19,0 14,5 8,0 11,3
Kanta-Häme 11,7 53,1 13,5 -28,0 12,6 9,0 12,8
Pirkanmaa 7,1 45,6 17,9 -22,9 11,9 12,2 12,8
Päijät-Häme 12,5 40,5 23,0 -23,1 13,2 9,5 12,3
Kymenlaakso 4,5 51,3 22,4 -22,1 14,0 5,2 13,5
Etelä-Karjala -1,5 46,4 18,6 -32,1 7,8 9,3 12,0
Etelä-Savo 0,4 53,7 17,4 -30,2 10,3 9,9 11,6
Pohjois-Savo 6,7 51,2 13,9 -22,2 12,4 7,0 11,9
Pohjois-Karjala 5,1 33,9 16,4 -23,8 7,9 8,1 9,6
Keski-Suomi 8,6 43,1 20,8 -25,3 11,8 14,1 12,6
Etelä-Pohjanmaa 11,0 40,5 15,0 -31,6 8,7 9,6 10,7
Pohjanmaa 6,3 53,6 18,5 -25,0 13,4 7,8 13,1
Keski-Pohjanmaa 4,6 53,8 11,6 -31,5 9,6 8,5 11,9
Pohjois-Pohjanmaa 7,9 51,0 18,4 -24,6 13,2 7,2 12,9
Kainuu 7,8 35,1 20,1 -32,5 7,6 12,4 9,9
Lappi 10,2 42,7 17,9 -21,4 12,4 11,0 10,2
Itä-Uusimaa 10,9 59,5 27,9 -22,9 18,9 0,9 11,4
Koko maa 8,4 47,2 19,8 -25,2 12,5 9,4 12,9
Keskiarvo 10/1995- 9,1 36,4 4,3 1,8 12,9 12,9
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta
kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta:
oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja
luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa
optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

1)Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 4. neljännes 2009

 

Kuluttajien luottamusindikaattorin muutos edellisestä neljänneksestä maakunnittain, 4. neljännes 2009

Kuluttajien luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo maakunnittain (keskiarvo ajalta 10/1995-12/2009)

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama pitkän ajan keskiarvosta maakunnittain, 4. neljännes 2009 (keskiarvo 10/1995-12/2009)

Kuluttajien luottamusindikaattori 2003-2009

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2009, 4 neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajabarometri maakunnittain 2009, 4. vuosineljännes (pdf 32 sivua 357,5 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 21.1.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 4. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbarm/2009/04/kbarm_2009_04_2010-01-21_tie_001.html