Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.4.2010

Kuluttajabarometri maakunnittain, 1. neljännes 2010:
Luottamusindikaattori parani useimmissa maakunnissa.

Suomalaisten kuluttajien talousluottamus parani vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä koko maassa vajaat kolme pistettä ja oli plussalla kaikissa maakunnissa. Luottamusindikaattorin arvo oli koko maassa keskimäärin +15,3. Mielialat olivat muita paremmat Pohjanmaalla (+22,2), Lapissa (+18,4), Uudellamaalla (+17,8) ja Etelä-Pohjanmaalla (+17,2). Mielialat olivat muuta maata heikommat mutta kuitenkin selvästi plussalla Kainuussa (+6,6) ja Pohjois-Karjalassa (+9,3)

Talousluottamus parani useimmissa maakunnissa edellisestä neljänneksestä. Luottamus parani koko maassa keskimäärin 2,8 pistettä. Luottamus koheni eniten, noin yhdeksän pistettä Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Keskimääräistä enemmän se parani myös Lapissa (6 pistettä), Etelä-Karjalassa ja Pirkanmaalla (5 pistettä) sekä Keski-Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä (4 pistettä). Talousluottamus laski neljässä maakunnassa. Mielialat heikkenivät eniten Itä-Uudellamaalla (-7 pistettä). Satakunnassa luottamus aleni pari pistettä ja Pohjois-Savossa ja Kainuussa pisteen verran.

Haastateltujen vastaamistavoissa ja kansaluonteissa on alueittaisia eroja. Suhteellisia mielialoja voi tarkastella vertaamalla miten maakunnan luottamusindikaattori poikkeaa esimerkiksi vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä sen pitkän aikavälin keskiarvosta. Luottamusindikaattorin pitkän ajan (lokakuu 1995 - maaliskuu 2010) keskiarvo oli koko maassa +12,9. Korkeimmat keskiarvot olivat Uudellamaalla (+15,6), Kymenlaaksossa (+13,5) ja Pohjanmaalla (+13,1). Maakuntien häntäpäässä olivat Pohjois-Karjala (+9,6), Kainuu (+9,9) ja Lappi (+10,3).

Kuluttajien luottamusindikaattori (+15,3) oli vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä koko maassa 2,4 pistettä sen pitkän ajan keskiarvoa parempi. Luottamusindikaattori oli maakunnan pitkän ajan keskiarvoa parempi viidessätoista maakunnassa ja huonompi neljässä maakunnassa. Talousluottamusta oli suhteellisesti eniten Pohjanmaalla (poikkeama +8,9 pistettä), Lapissa (+8,1 pistettä) ja Etelä-Pohjanmaalla (+6,3 pistettä). Suhteellisesti pessimistisimpiä olivat taloudet Kainuussa (poikkeama -3,2 pistettä). Vähäistä pessimismiä oli Varsinais-Suomen (-0,9 pistettä), Pohjois-Savon (-0,5 pistettä) ja Pohjois-Karjalan (-0,3 pistettä) talouksilla.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin vuoden 2010 tammi-, helmi- ja maaliskuussa 4 361 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain1)


Maakunta
1. nelj.
2010
1. nelj.
2010
1. nelj.
2010
1 nelj.
2010
1. nelj.
2010
4. nelj.
2009
Keskiarvo
10/1995-
3/2010
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva  12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttö-
myys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 11,7 54,6 24,3 -19,4 17,8 14,2 15,6
Varsinais-Suomi 9,6 41,2 17,3 -23,3 11,2 11,0 12,1
Satakunta 8 38,7 21 -16,9 12,7 14,5 11,3
Kanta-Häme 7,2 63 17,1 -22,4 16,2 12,6 12,8
Pirkanmaa 10,2 47,7 22,2 -13,6 16,6 11,9 12,8
Päijät-Häme 11 45,2 23,4 -16,3 15,8 13,2 12,3
Kymenlaakso 4 54,4 21,8 -22 14,6 14,0 13,5
Etelä-Karjala 5,4 40 23,7 -17,6 12,9 7,8 12,0
Etelä-Savo 8,4 40,5 21,8 -22,7 12 10,3 11,6
Pohjois-Savo 6,9 38 18,2 -17,9 11,3 12,4 11,8
Pohjois-Karjala 8,1 25,6 18,9 -15,5 9,3 7,9 9,6
Keski-Suomi 10 42,2 20,7 -18,6 13,6 11,8 12,7
Etelä-Pohjanmaa 14,8 46,8 20,7 -13,7 17,2 8,7 10,9
Pohjanmaa 12,8 57,8 25,6 -7,4 22,2 13,4 13,3
Keski-Pohjanmaa 3,3 44,2 20,8 -13,5 13,7 9,6 11,9
Pohjois-Pohjanmaa 13,4 49,6 20,3 -20,4 15,7 13,2 12,9
Kainuu 2,8 27,4 15,1 -18,8 6,6 7,6 9,8
Lappi 17,9 45,3 25,1 -14,8 18,4 12,4 10,3
Itä-Uusimaa 6,6 47,1 19,2 -25,4 11,9 18,9 11,4
Koko maa 10,4 47,3 21,6 -18,3 15,3 12,5 12,9
Keskiarvo 10/1995- 9,1 36,6 4,6 1,4 12,9
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta
kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä
saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet.
Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen l
ukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

1)Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 1. neljännes 2010

 

Kuluttajien luottamusindikaattorin muutos edellisestä neljänneksestä maakunnittain, 1. neljännes 2010

Kuluttajien luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo maakunnittain (keskiarvo ajalta 10/1995-3/2010)

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama pitkän ajan keskiarvosta maakunnittain, 1. neljännes 2010 (keskiarvo 10/1995-3/2010)

Kuluttajien luottamusindikaattori 2005-2010

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2010, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajabarometri maakunnittain 2010, 1. vuosineljännes (pdf 31 sivua 1,8 MB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 22.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 1. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbarm/2010/01/kbarm_2010_01_2010-04-22_tie_001.html