Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.7.2010

Kuluttajabarometri maakunnittain, 2. neljännes 2010:
Kuluttajien talousluottamus oli kaikissa maakunnissa parempi kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin.

Suomalaisten kuluttajien talousluottamus parani vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä koko maassa runsaat kaksi pistettä ja oli plussalla kaikissa maakunnissa. Luottamusindikaattorin arvo oli koko maassa keskimäärin +17,5. Korkeimmat pisteluvut mitattiin Kymenlaaksossa (+22,5) sekä Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla (+20,9). Talousluottamus oli muuta maata alempi mutta selvästi plussalla Kainuussa (+11,5), Varsinais-Suomessa (+12,8) ja Päijät-Hämeessä (+13,4).

Luottamus parani useimmissa maakunnissa edellisestä neljänneksestä. Koko maassa se parani keskimäärin 2,2 pistettä. Luottamus koheni eniten, 7,9 pistettä Kymenlaaksossa. Paranemista oli noin viiden pisteen verran Etelä-Savossa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Itä-Uudellamaalla. Mielialat heikkenivät hieman kolmessa maakunnassa. Luottamusindikaattorin muutos oli Päijät-Hämeessä -2,4 pistettä, Pohjanmaalla -1,3 pistettä ja Lapissa -0,4 pistettä.

Haastateltujen vastaamistavoissa ja kansanluonteissa on alueittaisia eroja. Suhteellisia mielialoja voi tarkastella vertaamalla miten maakunnan luottamusindikaattorin arvo kulloinkin poikkeaa sen pitkän aikavälin keskiarvosta. Luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo (lokakuu 1995 - kesäkuu 2010) oli koko maassa +13. Korkeimmat keskiarvot olivat Uudellamaalla (+15,7), Kymenlaaksossa (+13,6) ja Pohjanmaalla (+13,4). Maakuntien häntäpäässä olivat Pohjois-Karjala (+9,7), Kainuu (+9,9), Lappi (+10,5) ja Etelä-Pohjanmaa (+11).

Koko maan luottamusindikaattori oli vuoden 2010 toisella neljänneksellä 4,5 pistettä parempi kuin sen pitkän ajan keskiarvo. Luottamusindikaattori oli niin ikään kaikissa maakunnissa sen pitkän ajan keskiarvoa parempi. Talousluottamus oli suhteellisesti muita parempi Kymenlaaksossa (poikkeama +8,9 pistettä), Pirkanmaalla (+7,9 pistettä) sekä Lapissa, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla (noin +7,5 pistettä). Talousluottamuksen pitkän ajan keskiarvo ylittyi nipin napin Varsinais-Suomessa (+0,7 pistettä), Päijät-Hämeessä (+1,1 pistettä), Kainuussa (+1,6 pistettä) ja Etelä-Karjalassa (+2,2 pistettä).

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin vuoden 2010 huhti-, touko- ja kesäkuussa 4 092 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain*)


Maakunta
2. nelj.
2010
2. nelj.
2010
2. nelj.
2010
2 nelj.
2010
2. nelj.
2010
1. nelj.
2010
Keskiarvo
10/1995-
6/2010
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva  12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttö-
myys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 11,8 54,5 16,0 -7,6 18,7 17,8 15,7
Varsinais-Suomi 8,8 34,7 15,8 -8,3 12,8 11,2 12,1
Satakunta 10,2 40,9 16,6 -4,5 15,8 12,7 11,4
Kanta-Häme 9,3 44,2 17,1 -4,5 16,5 16,2 12,9
Pirkanmaa 8,1 51,6 22,1 1,7 20,9 16,6 13,0
Päijät-Häme 8,5 39,5 14,8 -9,4 13,4 15,8 12,3
Kymenlaakso 13,9 55,9 20,8 -0,5 22,5 14,6 13,6
Etelä-Karjala 11,0 46,7 12,6 -13,1 14,3 12,9 12,1
Etelä-Savo 9,9 53,6 9,3 -4,7 17,0 12,0 11,7
Pohjois-Savo 6,9 43,9 16,9 -3,5 16,1 11,3 11,9
Pohjois-Karjala 6,9 45,6 10,8 -6,6 14,2 9,3 9,7
Keski-Suomi 13,7 42,5 22,1 -4,8 18,4 13,6 12,7
Etelä-Pohjanmaa 11,7 46,7 18,3 -3,4 18,3 17,2 11,0
Pohjanmaa 7,9 55,3 18,6 1,8 20,9 22,2 13,4
Keski-Pohjanmaa 8,6 53,1 8,5 -3,3 16,7 13,7 12,0
Pohjois-Pohjanmaa 9,6 48,5 15,1 -6,5 16,7 15,7 13,0
Kainuu 8,8 35,1 8,5 -6,3 11,5 6,6 9,9
Lappi 13,2 46,6 13,1 -0,9 18,0 18,4 10,5
Itä-Uusimaa 0,9 58,6 15,1 -8,4 16,5 11,9 11,5
Koko maa 10,2 48,4 16,5 -5,1 17,5 15,3 13,0
Keskiarvo 10/1995- 9,1 36,8 4,8 1,3 13,0
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta
kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta:
oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet.
Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä.
Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

*)Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

 

Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 2. neljännes 2010

 

 

Kuluttajien luottamusindikaattorin muutos edellisestä neljänneksestä maakunnittain, 2. neljännes 2010

 

Kuluttajien luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo maakunnittain (keskiarvo ajalta 10/1995-6/2010)

 

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama pitkän ajan keskiarvosta maakunnittain, 2. neljännes 2010 (keskiarvo 10/1995-6/2010)

Kuluttajien luottamusindikaattori 2005-2010

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2010, 2 neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajabarometri maakunnittain 2010, 2. vuosineljännes (pdf 31 sivua 248,4 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 22.7.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 2. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbarm/2010/02/kbarm_2010_02_2010-07-22_tie_001.html