Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.7.2011

Inflaatio kiihtyi kesäkuussa 3,5 prosenttiin

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi kesäkuussa 3,5 prosenttiin. Toukokuussa se oli 3,3 prosenttia. Inflaation kiihtyminen johtui lähinnä korkojen noususta sekä valmismatkojen ja elintarvikkeiden kallistumisesta.

Suomen inflaatiomittarit, kesäkuu 2011

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 103,5 3,5 % 0,3 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 813    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 114,3 3,4 % 0,3 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 113,7 2,9 % 0,3 %

Kesäkuussa kuluttajahintoja nosti viime vuodesta eniten asumisen ja ravinnon kallistuminen. Asumisen hintaa nosti erityisesti sähkön, osakehuoneistojen ja kiinteistöjen, korkojen, vuokrien, sekä kevyen polttoöljyn kallistuminen. Elintarvikkeiden hintoja nosti taas ennen kaikkea makeisten ja jäätelön sekä kahvin ja liha-,vilja- ja maitotuotteiden kallistuminen. Myös bensiinin ja dieselin hinnannousu vaikutti inflaatioon. Inflaatiota hillitsi kesäkuussa eniten kulutuselektroniikan ja matkaviestintäpalvelujen halpeneminen edellisestä vuodesta.

Toukokuusta kesäkuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,3 prosenttia. Nousu johtui ennen kaikkea asuntojen hoitovastikkeiden ja laiva- ja lentomatkojen kallistumisesta sekä korkojen noususta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 483 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2005=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi-palvelusta. Uusi kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja julkaistaan myöhemmin.

Euroalueen inflaatio kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 2,7 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli kesäkuussa sama kuin toukokuussa, 2,7 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli kesäkuussa 3,4 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee kesäkuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 14. heinäkuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos kesäkuussa 2,9 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli siis kesäkuussa 3,4 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 2,9 prosenttia. Vuoden aikana tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja nostava yhteisvaikutus oli näin ollen 0,5 prosenttiyksikköä. Sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli kesäkuussa 0,3 prosenttia. Kesäkuussa kuluttajien postipalveluilta poistettiin arvonlisävero.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veronmuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veronmuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veronmuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Jaana Hellman (09) 1734 2661, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (381,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.7.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. kesäkuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2011/06/khi_2011_06_2011-07-14_tie_001_fi.html