Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 19.2.2013

Inflaatio hidastui tammikuussa 1,6 prosenttiin

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui tammikuussa 1,6 prosenttiin. Joulukuussa se oli 2,4 prosenttia. Inflaatiota hidasti ennen kaikkea vähittäismyyntialkoholin ja liikenteen polttoaineiden hinnannousun taittuminen. Tammikuusta alkaen kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain.

Suomen inflaatiomittarit, tammikuu 2013

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 106,7 1,6 % -0,1 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 870    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 119,0 2,6 % 0,0 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 116,4 1,9 % -0,7 %

Kuluttajahintoja nosti tammikuussa edellisestä vuodesta eniten elintarvikkeiden ja liikenteen kallistuminen. Elintarvikkeiden hintoja nosti lähinnä lihan, vihannesten, hedelmien ja maitotuotteiden kallistuminen. Liikenteen kallistumisen aiheutti ennen kaikkea ajoneuvoveron nosto. Ravintola- ja kahvilapalvelujen kallistumisella, vuokrankorotuksilla ja tupakan hinnan nousulla oli niin ikään suuri vaikutus inflaatioon. Tammikuussa kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten korkojen lasku ja matkaviestintäpalvelujen halventuminen. Joulukuusta tammikuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,1 prosenttia arvonlisäveron nostosta huolimatta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 486 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi-palvelusta.

Euroalueen inflaatio tammikuussa ennakkotietojen mukaan 2,0 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli tammikuussa 2,0 prosenttia. Joulukuussa se oli 2,2 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli tammikuussa 2,6 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee tammikuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 28. helmikuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos tammikuussa 1,9 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli tammikuussa 2,6 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 1,9 prosenttia. Viime vuoden tammikuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja nostava yhteisvaikutus oli näin ollen 0,7 prosenttiyksikköä. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli tammikuussa 0,0 ja kiinteäveroisen -0,7 prosenttia. Tammikuussa nostettiin arvonlisäveroa yhdellä prosenttiyksiköllä.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Johanna Leivo 09 1734 3397, Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (431,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. tammikuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2013/01/khi_2013_01_2013-02-19_tie_001_fi.html