Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.1.2020

Inflaatio joulukuussa 0,9 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli joulukuussa 0,9 prosenttia. Marraskuussa inflaatio oli 0,7 prosenttia. Inflaation nousu johtui muuan muassa sähkön hinnan noususta. Vuoden 2019 keskimääräinen inflaatio oli 1,0 prosenttia.

Suomen inflaatiomittarit, joulukuu 2019

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2015=100 103,7 0,9 0,1
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1976    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 104,1 1,1 0,2
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2015=100 103,3 0,9 0,2

Joulukuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön, savukkeiden, vuokrien ja bensiinin kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten asuntolainojen keskikoron, matkapuhelinten ja televisioiden halpeneminen. Marraskuulta joulukuulle kuluttajahintojen kuukausimuutos oli 0,1 prosenttia, mikä johtui muun muassa vihannesten kallistumisesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan 44 000 hintatietoa lähes 470 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Hinta-aineistoa täydennetään elintarvikkeiden osalta ns. kassapääteaineistolla, josta saadaan n. 3 miljoonaa hintatietoa laskentaan. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli joulukuussa ennakkotietojen mukaan 1,3 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli joulukuussa 1,3 prosenttia. Marraskuussa se oli 1,0 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli joulukuussa 1,1 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee joulukuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 17. tammikuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos joulukuussa 0,9 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli joulukuussa 1,1 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 0,9 prosenttia. Viime vuoden joulukuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,2 prosenttiyksikköä. Joulukuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,2 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,2 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (388,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. joulukuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2019/12/khi_2019_12_2020-01-14_tie_001_fi.html