Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.6.2007

Omakotitalojen hinnat nousivat tammi-maaliskuussa 4,4 prosenttia

Omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä koko maassa keskimäärin 4,4 prosenttia vuoden 2006 vastaavaan jaksoon verrattuna. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna omakotitalojen hinnat kohosivat 2,2 prosenttia. Pientalotonttien hinnat nousivat tammi-maaliskuussa 2007 koko maassa keskimäärin 8,9 prosenttia vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna pientalotonttien hinnat laskivat 9,1 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Nyt julkistettavat vuosien 2006 ja 2007 indeksi- ja hintatasoja kuvaavat tiedot perustuvat entistä kattavampiin lähtötietoihin: kiinteistöjen hinnat -tilastossa on tehty menetelmämuutos, jossa tilastoon hyväksyttyjen kiinteistökauppojen ala- ja ylärajoja on tarkistettu. Tilastoon on näin tullut mukaan enemmän kauppoja ja myös selvästi entistä kalliimpia kauppoja. Menetelmämuutos on toteutettu vuosien 2006 ja 2007 tietoihin, ja näiden vuosien tiedot eivät ole vertailukelpoisia tätä aiempien vuosien tietojen kanssa tai aiemmin julkaistujen aikasarjojen kanssa. Seuraavan julkistuksen yhteydessä 14.9.2007 julkistetaan myös vuotta 2006 edeltävät tiedot uudella menetelmällä laskettuna.

Julkistukseen liittyvät erilliskuviot ja -taulukot pohjautuvat vuosien 2007 ja 2006 osalta uusiin hintarajoihin ja aiempien tietojen osalta vanhoihin hintarajoihin.

Kiinteistöjen hintaindeksi 1985=100
Indeksin pisteluvut 1. neljänneksellä 2007, muutokset 4. neljänneksestä 2006 ja 1. neljänneksestä 2006 sekä tilastossa olevien kauppojen keskeiset tilastolliset tunnusluvut

  Indeksin
pisteluku
I/2007
Indeksin
muutos, %
IV/2006-I/2007
Indeksin
muutos, %
I/2006-I/2007
Keskihinta,
€/m2
I/2007
Kauppojen
lukumäärä
tilastossa
OMAKOTITALOT
Alue
Koko maa 299,6 2,2 4,4 1 375 2 258
Pääkaupunkiseutu1) 329,3 -1,3 6,5 2 598 102
Muu Suomi 296,6 2,6 4,2 1 310 2 156
Yli 100 000 asukkaan kunnat 1) 339,7 2,3 5,3 2 214 225
60 000 - 100 000 asukkaan kunnat 314,8 4,2 4,8 1 462 118
20 000 - 59 999 asukkaan kunnat 308,1 2,2 3,1 1 465 660
alle 20 000 asukkaan kunnat 283,3 2,1 5,0 1 154 1 255

1) Jos kauppojen lukumäärä alueella on pieni, yksittäisten kauppojen merkitys korostuu, jolloin muutoksiin tulee suhtautua varauksellisesti (esim. pääkaupunkiseutu).

Kiinteistöjen hintaindeksi julkaistaan vain Internetissä: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Lähde: Kiinteistöjen hintaindeksi, 1. neljännes 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 21.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistöjen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-456X. 1. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kihi/2007/01/kihi_2007_01_2007-06-21_tie_001.html