Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.9.2007

Omakotitalojen hinnat nousivat huhti-kesäkuussa 6,4 prosenttia

Omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä koko maassa keskimäärin 6,4 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna omakotitalojen hinnat kohosivat 1,7 prosenttia. Pientalotonttien hinnat nousivat huhti-kesäkuussa 2007 koko maassa keskimäärin 10,9 prosenttia edellisvuodesta, kun taas edelliseen vuosineljännekseen verrattuna nousua oli 8,7 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Kiinteistöjen hinnat -tilaston aikasarjat vuosilta 2002-2005 on päivitetty. Tilastoon hyväksyttyjen kiinteistökauppojen ala- ja ylärajoja on tarkistettu ja tiedot on laskettu uusien hintarajojen mukaisesti, mikä vaikuttaa osaltaan myös vuoden 2006 muutosprosentteihin. Päivitetyt tiedot löytyvät julkistuksen taulukoista ja kuvioista. Uudet hintarajat noudattavat paremmin yleistä hintakehitystä ja ne on laadittu samalla tavoin kuin tilaston edellisen, 21.6.2007 julkistuksen yhteydessä päivitetyt, vuosien 2006-2007 hintarajat. Nyt julkistettavien, päivitettyjen tietojen myötä kiinteistöjen hintaindeksin sarjat ovat yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia koko tilastointiajalta 1985-2007.

Omakotitalojen hintakehitys 1985-2. neljännes 2007, indeksi 1985=100

Kiinteistöjen hintaindeksi 1985=100
Indeksin pisteluvut 2. neljänneksellä 2007, muutokset1 1. neljänneksestä 2007 ja 2. neljänneksestä 2006 sekä tilastossa olevien kauppojen keskeiset tilastolliset tunnusluvut

Indeksin
pisteluku
II/2007
Indeksin
muutos, %
I/2007-II/2007
Indeksin
muutos, %
II/2006-II/2007
Keskihinta,
€/m2
II/2007
Kauppojen
lukumäärä
tilastossa
OMAKOTITALOT
 
Alue
Koko maa 304,8 1,7 6,4 1 344 3 166
Pääkaupunkiseutu2 352,4 7,2 12,7 2 940 103
Muu Suomi 300,0 1,1 5,7 1 285 3 063
Yli 100 000 asukkaan kunnat 2 348,4 2,6 7,3 2 266 225
60 000 - 100 000 asukkaan kunnat2 304,3 -3,2 5,5 1 364 163
20 000 - 59 999 asukkaan kunnat 317,8 3,0 5,6 1 512 882
alle 20 000 asukkaan kunnat 286,5 1,1 6,8 1 145 1 896

1 Muutosprosentti lasketaan indeksin pistelukua käyttäen. Muutosta ei voi laskea suoraan keskimääräisestä neliöhinnasta aineistojen
rakenteiden erosta johtuen.

2 Jos kauppojen lukumäärä alueella on pieni, yksittäisten kauppojen merkitys korostuu, jolloin muutoksiin tulee suhtautua varauksellisesti (esim. pääkaupunkiseutu).

Kiinteistöjen hintaindeksi julkaistaan vain Internetissä: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Lähde: Kiinteistöjen hintaindeksi, 2. neljännes 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistöjen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-456X. 2. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kihi/2007/02/kihi_2007_02_2007-09-14_tie_001.html