Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.12.2009

Omakotitalojen hinnat laskivat heinä-syyskuussa 3,0 prosenttia

Omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 3,0 prosenttia edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 13,5 prosenttia ja muualla maassa 1,8 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna omakotitalojen hinnat laskivat koko maassa keskimäärin 0,9 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

Omakotitalojen kauppojen lukumäärä vuositasolla jatkoi laskuaan kuluvan vuoden heinä-syyskuussa koko maan tasolla. Pääkaupunkiseudulla kauppoja tehtiin yli neljännes enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Muualla Suomessa kauppojen lukumäärä laski noin 5 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen neljännekseen verrattuna kauppojen lukumäärä koko maan tasolla kasvoi noin viidenneksellä.

Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä pientalotonttien hinnat laskivat koko maassa keskimäärin 4,7 prosenttia edellisvuodesta. Edellisestä vuosineljänneksestä tonttien hinnat nousivat 7,7 prosenttia. Pientalotonttien neliöhinta oli keskimäärin 14,5 euroa ja keskimääräinen tontin pinta-ala oli 2 499 neliömetriä.

Omakotitalojen hintakehitys 1985-3. neljännes 2009, indeksi 1985=100

Kiinteistöjen hintaindeksi 1985=100
Indeksin pisteluvut 3. neljänneksellä 2009, muutokset12. neljänneksestä 2009 ja 3. neljänneksestä 2008 sekä tilastossa olevien kauppojen3 keskeiset tilastolliset tunnusluvut

  Indeksin
pisteluku
III/2009
Indeksin
muutos, %
II/2009-III/2009
Indeksin
Muutos, %
III/2008-III/2009
Keskihinta,
€/m2
III/2009
Kauppojen
lukumäärä
tilastossa
OMAKOTITALOT
Alue2
Koko maa 294,1 -0,9 -3,0 1 320 2 403
Pääkaupunkiseutu 311,0 -2,6 -13,5 2 587 95
Muu Suomi 292,3 -0,7 -1,8 1 267 2 308
Yli 100 000 asukkaan kunnat 317,9 -1,6 -12,2 2 163 205
60 000 - 100 000 asukkaan kunnat 316,1 4,1 10,0 1 443 141
20 000 - 59 999 asukkaan kunnat 306,5 -2,1 -2,4 1 463 681
alle 20 000 asukkaan kunnat 279,0 -0,5 -1,7 1 109 1 376

1 Muutosprosentti lasketaan indeksin pistelukua käyttäen. Muutosta ei voi laskea suoraan keskimääräisestä neliöhinnasta aineistojen
rakenteiden erosta johtuen.
2 Jos kauppojen lukumäärä alueella on pieni, yksittäisten kauppojen merkitys korostuu, jolloin muutoksiin tulee suhtautua varauksellisesti (esim. pääkaupunkiseutu).
3 Rekisteriyhdistelyjen yhteydessä osa kaupoista jää tilaston ulkopuolelle.

Kiinteistöjen hintaindeksi julkaistaan vain Internetissä: http://tilastokeskus.fi/til/kihi/index.html

Lähde: Kiinteistöjen hintaindeksi, 3. neljännes 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi

Frågor på svenska besvaras av Petri Kettunen

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot

Päivitetty 11.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistöjen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-456X. 3. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kihi/2009/03/kihi_2009_03_2009-12-11_tie_001.html