Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.2.2014

Oppilaitosten määrä väheni edelleen, peruskouluja 67 edellisvuotta vähemmän

Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2013 lopussa oli toiminnassa 757 koulutuksen järjestäjää ja 3 740 oppilaitosta, joissa opiskeli yhteensä 1,91 miljoonaa opiskelijaa. Kaikkien oppilaitosten määrä on viidessä vuodessa vähentynyt 16 prosenttia. Peruskouluja oli vuonna 2008 lähes 3 200, kun vuoden 2013 lopussa niitä oli toiminnassa enää vajaat 2 600.

Kaikkien oppilaitosten ja peruskoulujen lukumäärä 2008–2013

Kaikkien oppilaitosten ja peruskoulujen lukumäärä 2008–2013
*Peruskoulut sisältävät oppilaitostyypit 11,12,19.

Koulutuksen järjestäjiä oli 26 vähemmän kuin vuonna 2012. Koulutuksen järjestäjistä 47 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 6 prosenttia valtion yksiköitä ja 45 prosenttia yksityisiä. Loput 2 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimivat Ahvenanmaan maakunnassa. Vuonna 2013 koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 17 uutta koulutuksen järjestäjää. Oppilaitoksia oli 98 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2013

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta 1) Opiskelijoita 2)
11 Peruskoulut 2 576 -67 520 800
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 105 -6 5 500
15 Lukiot 374 -7 115 400
19 Perus- ja lukioasteen koulut 41 - 27 400
21 Ammatilliset oppilaitokset 120 -4 173 200
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 - 5 000
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 34 - 12 900
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 25 -1 36 500
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 13 - ..
41 Ammattikorkeakoulut 27 - 144 800
42 Yliopistot 14 -2 166 300
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - 900
61 Musiikkioppilaitokset 87 -1 64 500
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - 5 100
63 Kansanopistot 78 -2 22 000
64 Kansalaisopistot 187 -8 540 600
65 Opintokeskukset 10 - 29 900
66 Kesäyliopistot 20 - 35 200
99 Muut oppilaitokset 7 - 500
Yhteensä 3 740 -98 1 906 800
1) Tarkempi muutos on kuvattu liitetaulukossa 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2013.
2) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2013 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.

Peruskouluja oli toiminnassa 2 576 ja niissä opiskeli yhteensä 520 800 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 105 ja niissä oli 5 500 oppilasta. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 74. Näistä alle 20 oppilaan oppilaitoksia oli 12, 20–49 oppilaan oppilaitoksia 34 ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 28. Eniten peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa.

Peruskouluista 68 prosenttia oli vuosiluokkia 1–6 käsittäviä alakouluja, 8 prosenttia vuosiluokkia 7–9 käsittäviä yläkouluja ja 24 prosenttia vuosiluokkia 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja. Peruskouluista alle 50 oppilaan kouluja oli 23 prosenttia ja yli 500 oppilaan kouluja oli 7 prosenttia.

Vuoden 2013 ennakkotietojen perusteella tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskeli 1,23 miljoonaa opiskelijaa. Opiskelijamäärä säilyi ennallaan perusopetuksessa, mutta väheni kaikissa muissa koulutussektoreissa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuken koulutustilastoihin. Aiheeseen liittyviä tietoja julkaistaan Tilastokeskuksen Internet-sivuilla oppilaitosten opiskelijoiden- ja tutkintojen, esi- ja peruskouluopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen, yliopistokoulutuksen ja oppilaitosten aikuiskoulutuksen tilastojen sivuilla.


Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (330,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kjarj/2013/kjarj_2013_2014-02-13_tie_001_fi.html