Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.2.2019

Oppilaitosten määrä laski edelleen, yhtenäiskoulujen määrä jatkoi kasvuaan

Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2018 lopussa oli toiminnassa 715 aktiivista koulutuksen järjestäjää ja 3 236 oppilaitosta, joissa opiskeli noin 1,84 miljoonaa opiskelijaa. Peruskouluja oli toiminnassa 2 234 kappaletta, joista vuosiluokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja oli 20 prosenttia. Yhtenäiskoulujen osuus peruskouluista on kymmenessä vuodessa kasvanut 10 prosenttiyksikköä.

Peruskoulujen lukumäärä vuosiluokkatiedon mukaan 2009–2018

Peruskoulujen lukumäärä vuosiluokkatiedon mukaan 2009–2018

Vuonna 2018 peruskouluja oli toiminnassa 2 234 ja niissä opiskeli yhteensä 541 200 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 70 ja niissä oli 4 200 oppilasta. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 50. Näistä alle 20 oppilaan oppilaitoksia oli 17 prosenttia, 20–49 oppilaan oppilaitoksia 27prosenttia ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 56 prosenttia. Eniten peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan maakunnissa.

Peruskoulut ovat aiempaa useammin vuosiluokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja. Kymmenessä vuodessa vuosiluokat 1–6 käsittävien alakoulujen lukumäärä on vähentynyt 30 prosentilla, kun taas yhtenäiskoulujen määrä on kasvanut 49 prosentilla. Vuonna 2009 alakouluja oli 2 200 kappaletta, kun taas vuonna 2018 vastaava luku oli 1 543 kappaletta.

Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2018

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta 1) Opiskelijoita 2)
11 Peruskoulut 2 234 -44 541 200
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 70 -3 4 200
15 Lukiot 336 -4 109 900
19 Perus- ja lukioasteen koulut 42 1 28 400
21 Ammatilliset oppilaitokset 84 -15 189 100
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 5 -1 5 000
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 20 -3 25 500
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 14 -6 18 100
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 6 - ..
41 Ammattikorkeakoulut 25 - 145 500
42 Yliopistot 14 - 158 200
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - 1 000
61 Musiikkioppilaitokset 84 - 62 800
62 Liikunnan koulutuskeskukset 13 -1 18 000
63 Kansanopistot 72 -1 18 600
64 Kansalaisopistot 178 -3 465 400
65 Opintokeskukset 12 - 28 000
66 Kesäyliopistot 19 -1 24 900
99 Muut oppilaitokset 6 -1 500
Yhteensä 3 236 -82 1 844 600
1) Tarkempi muutos on kuvattu liitetaulukossa 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2018.
2) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2018 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta. Lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja.

Koulutuksen järjestäjiä oli vuonna 2018 kaikkiaan 13 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koulutuksen järjestäjistä 47 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 6 prosenttia valtion yksiköitä ja 44 prosenttia yksityisiä. Loput 3 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimi Ahvenanmaan maakunnassa. Vuonna 2018 koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 5 uutta koulutuksen järjestäjää. Oppilaitoksia oli 82 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Vuoden 2018 ennakkotietojen perusteella tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskeli 1,29 miljoonaa opiskelijaa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin. Aiheeseen liittyviä tietoja julkaistaan Tilastokeskuksen oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot, esi- ja peruskouluopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus, yliopistokoulutus ja oppilaitosten aikuiskoulutus -tilastojen internet-sivuilla.


Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kjarj/2018/kjarj_2018_2019-02-12_tie_001_fi.html