Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kauppalaivasto 2022, helmikuu

Julkaistu: 8.4.2021

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 678 alusta maaliskuussa 2021

Vuoden 2021 maaliskuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 245 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 678 alusta ja pienaluksiin 286 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 281 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2021 maaliskuussa yhteensä 115 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 867 242. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 732 665 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 568 356.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.3.2021

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.3.2021

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 194 kappaletta, erikoisaluksia 176 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 100 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli roro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 31.3.2021

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 678 1 732 665 682 298
Matkustaja-alukset 194 22 658 9 243
Roro-matkustaja-alukset 54 603 936 256 148
Roro-lastialukset 44 511 702 154 069
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  91 226 901 97 179
Säiliöalukset  9 178 549 87 156
Erikoisalukset  176 68 666 21 418
Muut alukset  100 13 897 4 578

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 37 kappaletta, roro-lastialuksia 29 kappaletta ja erikoisaluksia 22. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli laskenut kahdella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Matkustaja-aluksia oli kaksi vähemmän ja säiliöaluksia oli yksi vähemmän. Pienalusten määrä kasvoi yhdellä. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä kasvoi kolmella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä kasvoi yhdellä aluksella maaliskuussa 2021.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kajava 029 551 3531, Matti Kokkonen 029 551 3770, olli.kajava@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (180,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. maaliskuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/03/klaiv_2021_03_2021-04-08_tie_001_fi.html