Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 2.4.2013

Käräjäoikeuksissa ratkaistiin ennätysmäärä siviiliasioita vuonna 2012

Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 469 000 siviiliasiaa, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Erityisen voimakkaasti kasvoi suppealla haastehakemuksella vireille tulleiden riita-asioiden määrä. Riita-asioita ratkaistiin ennätykselliset 422 700 asiaa, yli 21 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hakemusasioita ratkaistiin 46 200, pari prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tilastosta Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut.

Käräjäoikeuksien riita-asiat 2000–2012

Käräjäoikeuksien riita-asiat 2000–2012

Enemmistö ratkaistuista riita-asioista, (64 %), oli velka- tai saamissuhdetta koskevia juttuja. Kaikkiaan velka- tai saamissuhdejuttuja oli 269 600, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 2000-luvun puolivälin jälkeen alkanut velka- ja saamissuhdeasioiden määrän voimakas kasvu hiipui vuonna 2010, mutta jatkui jälleen vuodesta 2011. Velka- ja saamissuhdeasioita käräjäoikeuksissa ovat esimerkiksi kulutusluotot, luottokorttisaatavat ja ns. pikavipit. Velka- ja saamissuhdeasioiden lisäksi eniten riita-asioita puitiin asiaryhmissä palvelussopimukset, toimeksianto ja työntulossopimukset (17 %), irtain omaisuus (11 %) sekä huoneenvuokra-asiat (6 %).

Ratkaisut pääosin kirjallisella valmistelulla

Loppuun käsitellyistä riita-asioista 99,3 prosenttia, 419 600 asiaa, ratkaistiin jo asian valmisteluvaiheessa. Valmistelun kirjallisessa käsittelyssä ratkaistiin 417 300 asiaa ja suullisessa valmistelussa 2 400 asiaa. Käräjäoikeuksien pääkäsittelyyn riita-asioista eteni alle yksi prosentti loppuun käsitellyistä asioista.

Loppuun käsiteltyjen riita- ja hakemusasioiden määrät ja keskimääräiset käsittelyajat ratkaisuvaiheittain 2011 ja 2012

Asiat/Ratkaisuvaiheet 2012 2011
Loppuun käsitellyt asiat yhteensä Käsittelyaika keskimäärin, kk Loppuun käsitellyt asiat yhteensä Käsittelyaika keskimäärin, kk
Riita-asiat Ratkaisuvaiheet yhteensä 422 727 2,3 347 997 2,5
Kirjallinen valmistelu 417 256 2,2 342 131 2,4
Suullinen valmistelu 2 386 9,1 2 469 9,4
Pääkäsittely 3 085 11,4 3 397 10,8
Hakemusasiat Ratkaisuvaiheet yhteensä 46 249 5,2 45 514 5,3
Kirjallinen valmistelu 43 632 5,1 42 910 5,2
Suullinen valmistelu 1 245 7,2 1 226 6,9
Pääkäsittely 1372 8,2 1 378 8,0

Riita-asioista ratkaistiin alle kahdessa kuukaudessa 57 prosenttia ja alle puolessa vuodessa 96 prosenttia. Riita-asioiden kirjallisessa valmistelussa käsittelyyn kului keskimäärin 2,2 kuukautta ja pääkäsittelyyn edenneissä jutuissa keskimäärin 11,4 kuukautta. Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa loppuun käsitellyissä riita-asioissa oli 2,3 kuukautta. Hakemusasioiden keskimääräinen käsittelyaika laski hieman edellisestä vuodesta.

Käsittelyajat vaihtelevat käräjäoikeuksissa suuresti riippuen asian sisällöstä ja käsittelyn ratkaisuvaiheesta. Riita-asioista erityisesti huoneenvuokra-asioiden, velka- ja saamissuhdeasioiden sekä irtainta omaisuutta koskevien asioiden käsittelyaika oli keskimääräistä käsittelyaikaa lyhyempi. Pisimpään kestivät pääkäsittelyyn edenneet aineettoman oikeuden, vakuutussopimusten ja konkurssien asiat. Hakemusasioiden käsittelyajat ovat keskimäärin riita-asioiden käsittelyaikoja pidempiä. Lyhyimmät käsittelyajat hakemusasioissa olivat holhousasioiden sekä perintö- ja testamenttioikeuden asioissa, pisimmät pääkäsittelyyn asti edenneissä avio- ja avoliitto-oikeuden asioissa sekä lapsia koskevissa asioissa.

Vuonna 2012 loppuun käsittelemistään riita-asioista käräjäoikeudet hyväksyivät kanteen, eli ratkaisivat jutun kantajan vaatimusten mukaisesti, 84 prosentissa tapauksista. Hyväksytyistä kanteista 98 prosenttia oli yksipuolisia tuomioita eli tuomioistuimen ratkaisuja poissa ollutta asianosaista vastaan.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (10 sivua 268,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 2.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1182. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/koikrs/2012/koikrs_2012_2013-04-02_tie_001_fi.html