Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.10.2018

Nettomaahanmuutto edellisvuotta pienempää vuonna 2017

Korjattu 24.10.2019. Korjatut luvut on merkitty punaisella

Tilastokeskuksen mukaan Suomeen muutti 31 797 henkeä vuonna 2017, mikä oli 9 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Maahanmuuttajia oli 3 108 vähemmän kuin vuonna 2016. Myös maastamuutto väheni edellisvuodesta. Suomesta muutti ulkomaille 16 973 henkeä, 6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Suomen saama muuttovoitto väheni 14 824 henkeen edellisen vuoden 16 823 hengestä.

Suomen ja ulkomaiden välinen muuttoliike 1993–2017

Suomen ja ulkomaiden välinen muuttoliike 1993–2017

Maahanmuuttajista oli ulkomaan kansalaisia 23 735, eli 75 prosenttia vuonna 2017. Maastamuuttajista 60 prosenttia, 10 167, oli Suomen kansalaisia. Ulkomaan kansalaisista Suomi sai muuttovoittoa 16 929 henkeä, mutta oman maan kansalaisista tuli 2 105 hengen muuttotappio.

Maahanmuuton voitto EU:n ulkopuolelta muuttaneista

Suomen saama muuttovoitto koostui lähes täysin EU:n ulkopuolelta tulleista muuttajista vuonna 2017. Muutto muista kuin EU-maista tosin vähentyi edellisestä vuodesta ja myös muutto EU:n ulkopuolisiin maihin oli vähäisempää. Maahanmuuton netto EU:n ulkopuolisesta muutosta väheni 14 249:ään edellisen vuoden 15 716:sta.

Maahanmuuton voitto oli suurin Irakista, 2 369 muuttajaa, toiseksi suurin Syyriasta, 1 422 muuttajaa ja kolmanneksi suurin Venäjältä 1 420 muuttajaa.

Muutto EU-maista Suomeen väheni edelliseen vuoteen verrattuna 721 hengellä ollen 12 192 vuonna 2017. Maastamuutto EU-maihin on puolestaan nyt tasaantunut. Suomesta muutti EU-maihin viime vuonna 11 617 henkeä, joka oli 189 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellä kuvatun kehityksen seurauksena Suomi saikin lähes puolet vähemmän muuttovoittoa EU-maista kuin edellisenä vuonna, 575 henkeä.

Kuntien välisiä muuttoja enemmän, kuten myös kuntien sisäisiä muuttoja

Vuonna 2017 kuntien välisiä muuttoja oli 287 839, mikä on 5 582 enemmän kuin vuonna 2016. Maakuntien välisten muuttojen määrä oli 136 684, missä oli kasvua 3 454 muuttoa, kun edellisenä vuonna sitä oli vain 686 muuton verran. Maakuntien sisäisiä muuttoja tehtiin 151 155, mikä oli 2 128 muuttoa edellisvuotta enemmän. Kunnassamuuttoja on 592 051 vuonna 2017, mikä oli 1 221 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maan sisäisessä muuttoliikkeessä määrällisesti eniten muuttovoittoa sai Uudenmaan maakunta ja toiseksi eniten Pirkanmaan maakunta. Uudenmaan voitto oli 7 804 ja Pirkanmaan 2 109 henkeä. Väkilukuun suhteutettu muuttovoitto oli suurin Manner-Suomessa Uudellamaalla, jonka muuttovoitto oli lähes viisi promillea. Pirkanmaan suhteellinen muuttovoitto oli vähän pienempi kuin Uudenmaan.

Määrällisesti eniten maassamuutossa väestöään menetti Pohjanmaan maakunta, 1 402 henkeä. Kymenlaakson suhteellinen muuttotappio oli suurin, lähes kahdeksan promillea. Pohjanmaalla suhteellinen muuttotappio oli toiseksi suurinta. Kuntien välisessä muutossa 15 maakuntaa oli muuttotappiollisia.

Maakunnille muuttovoittoa maahanmuutosta

Kansainvälisessä muuttoliikkeessä kaikki maakunnat saivat muuttovoittoa. Sen huomioon ottaminen vähentää maassamuutossa muuttotappiollisten maakuntien määrää jonkin verran. Nettomaahanmuuton ja nettomaassamuuton summa oli tappiollinen 12 maakunnassa. Manner-Suomessa maakunnan nettomaahanmuutto oli suhteellisesti suurin Pohjanmaalla ja pienin Etelä-Pohjanmaalla.

Maan sisäinen liikkuvuus ja ulkomainen muuttoliike 2005–2017

Vuosi Kuntien välinen muutto Kunnan sisäinen muutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettosiirtolaisuus
2005 267 939 624 030 21 355 12 369 8 986
2006 265 469 600 097 22 451 12 107 10 344
2007 272 285 595 985 26 029 12 443 13 586
2008 262 454 567 619 29 114 13 657 15 457
2009 257 595 577 668 26 699 12 151 14 548
2010 264 362 575 323 25 636 11 905 13 731
2011 274 896 600 781 29 481 12 660 16 821
2012 274 650 595 163 31 278 13 845 17 433
2013 265 844 577 960 31 941 13 893 18 048
2014 267 799 571 775 31 507 15 486 16 021
2015 280 271 613 474 28 746 16 305 12 441
2016 282 257 590 830 34 905 18 082 16 823
2017 287 839 592 051 31 797 16 973 14 824
Aluejako aikasarjassa 1.1.2018

Lähde: Muuttoliike 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joni Rantakari 029 551 3249, Matti Saari 029 551 3401, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Muuttoliike [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6766. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/muutl/2017/muutl_2017_2018-10-30_tie_001_fi.html