Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.3.2006

Opiskelijoiden työssäkäynti yhä yleisempää

Perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijoista vajaa puolet kävi töissä opiskelun ohessa. Korkeakouluopiskelijoista töissä oli yli puolet. Työssäkäynti oli yleisempää kuin vuosi aiemmin. Lukio-opiskelijoita oli työssä saman verran kuin edellisenä vuonna. Ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoita oli opintojen ohella työssä edellisvuotta enemmän.

Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Eniten työssäkäyviä opiskelijoita oli yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, 63 %. Humanistisen ja kasvatusalan sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista kävi töissä noin 55 %. Työssäkäynti opintojen ohessa oli huomattavasti yleisempää Uudenmaan maakunnassa kuin muualla Suomessa.

Opiskelijoiden työssäkäynti 2004 sekä työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista 2000 - 2004

Koulutussektori Opiskelijoita
yhteensä
2004
Työllisiä
opiskelijoita
2004
Työllisten opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista
2004 2003 2002 2001 2000
%
Lukiokoulutus 120 531 24 678 20,5 20,2 21,1 21,7 21,6
Ammatillinen koulutus1) 230 823 105 919 45,9 37,0 35,4 34,7 33,5
Ammattikorkeakoulukoulutus 131 919 69 568 52,7 50,8 50,2 51,0 49,5
Yliopistokoulutus 173 974 98 967 56,9 55,7 55,9 57,8 57,6
  Josta ylempi korkeakoulukoulutus 144 933 76 907 53,1 51,4 51,7 53,4 53,1
Yhteensä 657 247 299 132 45,5 41,9 41,3 41,8 40,8
1) Vuoden 2004 tiedot eivät ole täysin verrannolliset aiempien vuosien tietoihin. Ammatillisen koulutuksen tilastoon laskettiin ensi kerran mukaan näyttötutkintoon valmistavan ja oppisopimuskoulutuksen koko kalenterivuoden opiskelijat aiemman poikkileikkausajankohdan tietojen sijasta.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 31.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2004/opty_2004_2006-03-31_tie_001.html