Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 30.3.2010

Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin

Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin. Opiskelijoista yli puolet, 59 prosenttia, kävi töissä opiskelun ohessa. Työssäkäyvien osuus kasvoi edellisestä vuodesta vajaa puoli prosenttiyksikköä. Lukiokoulutuksessa, ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksessa opiskelleiden työssäkäyvien osuudet kasvoivat, sen sijaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen työssäkäyvien opiskelijoiden osuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti 2008 sekä työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista 2003 - 2008

Koulutussektori Opiskelijoita yhteensä 2008 Työllisiä opiskelijoita 2008 2007 2006 2005 2004 2003
    % % % % % %
Lukiokoulutus 48 289 15 616 32,3 31,6 29,8 30,0 31,0 30,0
Toisen asteen ammatillinen koulutus 220 242 136 455 62,0 62,1 58,6 56,2 54,4 45,6
Ammattikorkeakoulukoulutus 132 474 78 756 59,5 58,5 55,8 53,6 52,7 50,8
Yliopistokoulutus 164 064 100 811 61,4 60,9 59,1 57,5 56,9 55,7
Yhteensä 565 069 331 638 58,7 58,3 55,6 53,6 52,5 48,8

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä, naisista 61 prosentilla ja miehistä 56 prosentilla oli työsuhde opintojen ohessa. Naisten ja miesten työssäkäynnissä opintojen ohella oli suurin ero ylioppilastutkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon ja alempaan korkeakoulututkintoon tähtäävässä koulutuksessa. Työssäkäyvien naisten osuus oli noin 10 prosenttiyksikköä miesten osuutta korkeampi. Sen sijaan ylempään korkeakoulututkintoon, mm. maisterin tai diplomi-insinöörien tutkintoon johtavissa opinnoissa miehet kävivät naisia yleisemmin opintojen ohella työssä.

Työssäkäynti opintojen ohessa lisääntyi iän myötä. 18-vuotiaista opiskelijoista 26 prosentilla ja 22-vuotiaista ja sitä vanhemmista opiskelijoista yli puolella oli työsuhde. Vähintään 25-vuotiaista opiskelijoista 73 prosenttia kävi opintojen ohella töissä. Työssäkäynti yleistyi eniten 19–22-vuotiailla opiskelijoilla.

Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Suojelualan opiskelijoista 81 prosentilla ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijoista 71 prosentilla oli työsuhde vuoden 2008 lopussa. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista työssäkäyviä oli 64 prosenttia ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoista 60 prosenttia.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan maakunnissa sekä Ahvenanmaalla.


Lähde: Koulutustilastot 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (214,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.03.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2008/opty_2008_2010-03-30_tie_001_fi.html