Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen ja iän mukaan 2009

Koulutusaste Opiskelijoita yhteensä Työllisiä opiskelijoita 18v. 19v. 20v. 21v. 22v. 23v. 24v. 25v.-
    %                
Lukiokoulutus 46 562 12 849 27,6 6 686 2 896 614 361 267 188 149 1 688
Toisen asteen ammatillinen koulutus 225 565 127 705 56,6 6 701 4 690 3 598 4 304 4 145 4 242 4 016 96 009
Opistoasteen koulutus 46 46 100,0 - - - - - - - 46
Ammattikorkeakoulukoulutus 129 449 71 580 55,3 32 2 148 4 420 6 847 7 505 7 446 6 568 36 614
Alempi korkeakoulukoulutus 97 428 50 252 51,6 43 1 317 2 608 4 247 4 526 4 466 4 099 28 946
Ylempi ammattikorkeakoulukoulutus 5 544 5 153 92,9 - - - - - - 1 5 152
Ylempi korkeakoulukoulutus 47 600 30 879 64,9 1 18 90 205 435 1 077 2 150 26 903
Lääkärien erikoistumiskoulutus 2 940 2 751 93,6 - - - - - - - 2 751
Lisensiaatinkoulutus 2 785 2 384 85,6 - - - - - 1 2 2 381
Tohtorinkoulutus 17 717 14 142 79,8 - - - - 3 8 79 14 052
Yhteensä 575 636 317 741 55,2 13 463 11 069 11 330 15 964 16 881 17 428 17 064 214 542

Lähde: Koulutustilastot 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 15.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2009, Liitetaulukko 2. Vähintään 18-vuotiaat opiskelijat ja työlliset opiskelijat koulutusasteen ja iän mukaan 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opty/2009/opty_2009_2011-03-15_tau_002_fi.html