Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.3.2006

Pääoman nettokannan arvo nousi 378 miljardiin euroon vuonna 2004

Kansantalouden kiinteän pääoman nettokannan arvo vuonna 2004 oli 378 miljardia euroa eli 3,2 prosenttiyksikköä edellisvuotta suurempi Tilastokeskuksen uudistettujen pääomakanta-aikasarjojen mukaan. Asuinrakennusten osuus nettokannasta oli 40,7 prosenttia ja muiden talonrakennusten sekä maa- ja vesirakennusten osuus 42,1 prosenttia. Koneet, laitteet, kalusto ja kuljetusvälineet muodostivat 14,5 prosenttia ja aineeton kiinteä pääoma sekä perusparannukset 2,7 prosenttia kansantalouden kiinteästä pääomasta.

Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden osuus nettokannan arvosta on pienentynyt runsaat 7 prosenttiyksikköä 1990-luvun alkupuolesta, jolloin niiden osuus oli 22 prosenttia. Kiinteän pääoman kuluminen eli pääoman arvon väheneminen oli 22 miljardia euroa vuonna 2004. Siitä koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden osuus oli 31 prosenttia.

Kiinteän pääoman nettokanta tavaratyypeittäin 1995-2004*

Pääomakanta koostuu tuotantoon käytettävistä kiinteistä varoista, eli tehdyistä investoinneista.

Pääomakantamallin menetelmäuudistuksesta kerrotaan tarkemmin sähköisessä julkaisussa Kiinteä pääomakanta 1995-2004*, uudistetut aikasarjat, sekä pääomakantatilaston kotisivulla menetelmäselosteessa huhtikuun lopulla. Kiinteän pääoman bruttokannan aikasarjoja ei enää julkaista, koska koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden sekä aineettoman pääoman osalta on siirrytty soveltamaan geometrista kulumismallia entisen lineaarisen sijaan.

Lähde: Kiinteä pääomakanta 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pääomakanta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3797. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pka/2004/pka_2004_2006-03-31_tie_001.html