Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 9.7.2009

Kiinteän pääoman nettokannan arvo oli 491 miljardia euroa vuonna 2008

Kansantalouden kiinteän pääoman nettokanta kasvoi Tilastokeskuksen tietojen mukaan 2,0 prosenttia vuonna 2008. Pääomakannan arvo oli 491,2 miljardia euroa. Nimellisesti nettopääomakanta kasvoi 6,6 prosenttia eli 30,6 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Vuonna 2007 kiinteän pääoman nettokanta oli 461 miljardia euroa. Asuinrakennusten osuus pääomakannasta oli 41,0 prosenttia ja muiden talonrakennusten sekä maa- ja vesirakennusten osuus 43,5 prosenttia. Koneet, laitteet, kalusto ja kuljetusvälineet muodostivat 13,1 prosenttia ja aineeton kiinteä pääoma sekä maan perusparannukset 2,4 prosenttia kansantalouden kiinteästä pääomasta.

Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden osuus pääomakannasta on kymmenessä vuodessa supistunut 19 prosentista 13 prosenttiin. Rakennusten ja aineettoman kiinteän pääoman osuus on kasvanut vastaavasti. Kiinteän pääoman kuluminen eli pääoman arvon väheneminen oli 28,6 miljardia euroa vuonna 2008. Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden osuus kulumisesta pieneni edelleen ja oli 28,1 prosenttia.

Pääomakanta koostuu tuotantoon käytettävistä kiinteistä varoista, eli tehdyistä investoinneista.

Kiinteän pääoman nettokanta tavaratyypeittäin 1997–2008* käypiin hintoihin

Kiinteän pääoman nettokanta tavaratyypeittäin 1997–2008* käypiin hintoihin

Lähde: Pääomakanta 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (220,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.7.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pääomakanta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3797. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pka/2008/pka_2008_2009-07-09_tie_001_fi.html