Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 29.1.2010

Kansantalouden kiinteän pääoman nettokanta kasvoi 2,2 prosenttia vuonna 2008

Kansantalouden kiinteän pääoman nettokanta kasvoi Tilastokeskuksen tarkistettujen pääomakannan aikasarjojen mukaan 2,2 prosenttiyksikköä vuonna 2008. Pääomakannan arvo oli 519,2 miljardia euroa. Nimellisesti nettopääomakanta kasvoi 7,4 prosenttia eli 35,9 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Vuonna 2007 kiinteän pääoman nettokannan arvo oli 483,3 miljardia euroa. Asuinrakennusten osuus pääomakannasta oli 44,1 prosenttia ja muiden talonrakennusten sekä maa- ja vesirakennusten osuus 40,5 prosenttia. Koneet, laitteet, kalusto ja kuljetusvälineet muodostivat 13,3 prosenttia ja aineeton kiinteä pääoma sekä maan perusparannukset 2,1 prosenttia kansantalouden kiinteästä pääomasta.

Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden osuus pääomakannasta on kymmenessä vuodessa supistunut yli 5 prosenttia. Rakennusten ja aineettoman kiinteän pääoman osuus on kasvanut vastaavasti. Kiinteän pääoman kuluminen eli pääoman arvon väheneminen oli 29,5 miljardia euroa vuonna 2008. Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden osuus kulumisesta pieneni edelleen ja oli 29,9 prosenttia.

Pääomakannan aikasarjat on tarkistettu vuodesta 1975 alkaen. Tarkistusten syynä ovat kansantalouden tilinpidon investointiaikasarjojen korjaukset ja investointien hintaindekseihin tehdyt muutokset tarjonta- ja käyttötaulukoiden perusteella.

Kiinteän pääoman nettokanta tavaratyypeittäin 1997–2008*, miljoona euroa, käypiin hintoihin

Kiinteän pääoman nettokanta tavaratyypeittäin 1997–2008*, miljoona euroa, käypiin hintoihin

Pääomakanta koostuu tuotantoon käytettävistä kiinteistä varoista, eli tehdyistä investoinneista.


Lähde: Pääomakanta 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.01.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pääomakanta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3797. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pka/2008/pka_2008_2010-01-29_tie_001_fi.html