Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 28.1.2011

Kansantalouden kiinteän pääoman nettokanta laski 1,1 prosenttia vuonna 2009

Kansantalouden kiinteän pääoman nettokanta pieneni Tilastokeskuksen tarkistettujen tietojen mukaan 1,1 prosenttiyksikköä vuonna 2009. Lähinnä vain kuntien tiedot muuttuivat hieman investointitietojen tarkentumisen vuoksi. Pääomakannan arvo oli 513,6 miljardia euroa. Nimellisesti nettopääomakanta aleni 5,6 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Vuonna 2008 kiinteän pääoman nettokannan arvo oli 519,2 miljardia euroa.

Kiinteän pääoman nettokanta tavaratyypeittäin 1998–2009, miljoonaa euroa, käypiin hintoihin

Kiinteän pääoman nettokanta tavaratyypeittäin 1998–2009, miljoonaa euroa, käypiin hintoihin

Asuinrakennusten osuus pääomakannasta oli 43,4 prosenttia ja muiden talonrakennusten sekä maa- ja vesirakennusten osuus 40,9 prosenttia. Koneet, laitteet, kalusto ja kuljetusvälineet muodostivat 13,6 prosenttia ja aineeton kiinteä pääoma sekä maan perusparannukset 2,1 prosenttia kansantalouden kiinteästä pääomasta.

Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden osuus pääomakannasta on kymmenessä vuodessa supistunut 4 prosenttia. Rakennusten ja aineettoman kiinteän pääoman osuus on kasvanut vastaavasti.

Kiinteän pääoman kuluminen eli pääoman arvon väheneminen oli 29,1 miljardia euroa vuonna 2009. Koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden osuus kulumisesta nousi hieman edellisestä vuodesta ja oli 30,6 prosenttia.

Pääomakanta koostuu tuotantoon käytettävistä kiinteistä varoista, eli tehdyistä investoinneista.


Lähde: Pääomakanta 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.01.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pääomakanta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3797. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pka/2009/pka_2009_2011-01-28_tie_001_fi.html