Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–kesäkuussa 2008–2012 (ennakkotieto)

  2008 2009 2) 2010 2) 2011 2) 2012 2)
KAIKKI RIKOKSET 1) 207 615 207 571 204 369 214 160 202 286
A Omaisuusrikokset 119 020 118 202 114 571 118 153 110 239
Murrot yhteensä 18 980 18 164 17 586 18 130 16 168
   - asunnosta 2 927 2 950 3 021 2 991 2 846
  -vapaa-ajan asunnosta 819 792 725 779 705
-muusta asunnosta 2 108 2 158 2 296 2 212 2 141
   - liikkeestä 1 989 1 911 1 866 1 992 1 812
   - moottoriajoneuvosta 7 666 6 855 5 912 6 402 5 057
   - muu luvatta tunkeutuen tehty varkausrikos 6 398 6 448 6 787 6 745 6 453
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 6 324 5 593 4 916 5 268 4 084
  - moottoriajoneuvon anastus 524 553 459 473 407
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 487 465 417 406 391
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 2 2
  - moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 5 298 4 551 4 018 4 381 3 274
  - törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 15 22 22 8 10
Ryöstöt yhteensä 790 831 719 807 830
  - törkeä ryöstö 85 107 84 88 109
Vahingonteot yhteensä 26 890 24 452 23 052 24 475 20 560
  - törkeä vahingonteko 108 94 108 98 119
Kavallukset yhteensä 1 584 1 558 1 545 1 545 1 535
  - törkeä kavallus 119 146 148 137 171
Petokset yhteensä 7 305 8 818 7 921 8 430 9 786
  - törkeä petos 467 640 496 600 473
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 17 839 17 154 17113 20 657 19 408
Tappo, murha tai surma 67 64 56 51 44
Tapon, murhan tai surman yritys 202 195 166 156 192
Pahoinpitelyt yhteensä 16 530 15 820 15 962 19 387 18 221
   - törkeä pahoinpitely 1 134 1 150 1 033 1 045 960
C Seksuaalirikokset 1 247 1 153 1 265 1 637 1 838
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 650 618 588 940 726
Raiskaus 366 330 458 438 519
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 6 959 6 864 6 743 7 093 7 228
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 974 901 868 978 938
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 838 838 777 894 855
Haitanteko virkamiehelle 1 235 1 086 1 066 1 119 1 080
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 203 1 053 1 049 1 099 1 059
E Eräät liikennerikokset 29 690 27 223 26 137 26 044 23 374
Rattijuopumukset yhteensä 12 720 11 666 10 171 10 237 9 379
  - törkeä rattijuopumus 6 843 6 208 5 448 5 441 5 039
F Muut rikokset 32 860 36 975 38 540 40 576 40 199
Huumausainerikokset yhteensä 7 409 8 664 9 297 9 861 9 658
  - törkeä huumausainerikos 359 386 480 466 507
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 1 610 1 882 2 104 2 558 2 646
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Vuosien 2009 – 2012 luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.7.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–kesäkuussa 2008–2012 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/02/polrik_2012_02_2012-07-13_tau_001_fi.html