Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–syyskuussa 2008–2012 (ennakkotieto)

  2008 2009 2) 2010 2) 2011 2) 2012 2)
KAIKKI RIKOKSET 1) 334 685 336 179 329 586 344 783 325 234
A Omaisuusrikokset 195 474 194 818  188 186 194 743 181 510
Murrot yhteensä 30 789 30 493 29 064 29 785 27 007
   - asunnosta 4 622 4 964 5 013 4 898 5  002
  -vapaa-ajan asunnosta 1 253 1 279 1 178 1 256 1 179
-muusta asunnosta 3 369 3 685 3 835 3 642 3 823
   - liikkeestä 3 264 3 272 3 146 3 323 3 073
   - moottoriajoneuvosta 12 308 11 312 9 865 10 441 8 355
   - muu luvatta tunkeutuen tehty varkausrikos 10 595 10 945 11 040 11 123 10 577
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 10 645 9 483 8 714 9 341 7 031
  - moottoriajoneuvon anastus 1 063 1 115 939 1 035 837
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 823 759 703 694 646
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 1 3 2
  - moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 8 708 7 574 7 041 7 597 5 529
  - törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 50 32 31 15 17
Ryöstöt yhteensä 1 271 1 297 1 162 1 228 1 256
  - törkeä ryöstö 129 164 120 149 152
Vahingonteot yhteensä 43 774 39 412 37 334 40 298 33 832
  - törkeä vahingonteko 178 161 186 149 189
Kavallukset yhteensä 2 501 2 407 2 474 2 461 2 465
  - törkeä kavallus 188 201 248 206 249
Petokset yhteensä 11 664 12 887 11 902 13 035 15 295
  - törkeä petos 721 790 726 865 792
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 27 521 26 650 26 679 32 057 29 952
Tappo, murha tai surma 109 81 86 83 64
Tapon, murhan tai surman yritys 269 286 236 249 280
Pahoinpitelyt yhteensä 25 422 24 513 24 718 29 992 27 987
   - törkeä pahoinpitely 1 703 1 670 1 530 1 620 1 433
C Seksuaalirikokset 2 037 1 645 1 867 2 133 2 727
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 901 809 840 948 1 164
Raiskaus 617 505 648 769 818
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 10 569 10 500 10 184 10 876 10 962
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 441 1 317 1 267 1 463 1 435
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 279 1 228 1 137 1 339 1 304
Haitanteko virkamiehelle 1 843 1 714 1 624 1 717 1 625
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 801 1 661 1 592 1 684 1 592
E Eräät liikennerikokset 48 010 44 181 41 746 41 535 37 586
Rattijuopumukset yhteensä 20 290 18 392 16 429 16 351 14 975
  - törkeä rattijuopumus 10 825 9 653 8 680 8 702 8 062
F Muut rikokset 51 074 58 385 60 924 63 439 62 497
Huumausainerikokset yhteensä 11 711 13 694 15 025 15 203 15 232
  - törkeä huumausainerikos 496 585 791 727 775
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 2 471 2 879 3 376 4 042 3 902
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Vuosien 2009 – 2012 luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio 09 1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 15.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–syyskuussa 2008–2012 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/03/polrik_2012_03_2012-10-15_tau_001_fi.html