Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Rikoksiin syylliseksi epäillyt kansalaisuuden mukaan 2008–2012

Rikos Vuosi SYYLLISEKSI EPÄILLYT
KAIKKI Suomen
kansalaiset
Ulkomaiden
kansalaiset
 
Viro Venäjä/
entinen
Neuvostoliitto
Ruotsi Muiden
ulkomaiden
kansalaiset
Kaikki
rikokset
2008 308 195 284 508 23 687 5 720 3 067 1 817 13 083
2009 298 527 268 578 29 949 6 399 5 957 1 825 15 768
2010 302 053 268 422 33 631 8 541 6 352 1 671 17 067
2011 302 762 268 247 34 515 9 072 7 052 1 420 16 971
2012 283 622 248 321 35 301 8 402 9 034 1 440 16 425
Varkaus-
rikokset
2008 67 286 60 258 7 028 1 461 864 333 4 370
2009 67 521 58 984 8 537 2 151 986 358 5 042
2010 68 646 58 848 9 798 2 693 1 098 420 5 587
2011 67 386 58 340 9 046 2 658 1 152 267 4 969
2012 60 112 52 034 8 078 2 074 1 180 276 4 548
Ryöstö-
rikokset
2008 1 486 1 308 178 37 9 27 105
2009 1 543 1 375 168 30 9 15 114
2010 1 330 1 152 178 30 13 11 124
2011 1 403 1 207 196 25 10 10 161
2012 1 452 1 303 149 31 14 10 94
Pahoinpitely-
rikokset
2008 32 710 29 846 2 864 487 323 156 1 898
2009 29 439 26 811 2 628 450 282 153 1 743
2010 29 027 26 192 2 835 546 244 148 1 897
2011 33 174 29 499 3 675 687 336 141 2 511
2012 32 237 28 538 3 699 740 361 123 2 475
Raiskaus-
rikokset
2008 641 540 101 10 7 4 80
2009 512 367 145 4 6 2 133
2010 574 314 260 11 5 4 240
2011 644 474 170 15 3 3 149
2012 1 341 1 128 213 15 12 7 179
Rattijuopumukset 2008 27 000 24 604 2 396 1 171 433 164 628
2009 23 161 21 164 1 997 917 359 163 558
2010 21 437 19 300 2 137 1 192 357 103 485
2011 21 153 18 599 2 554 1 484 409 105 556
2012 19 065 16 645 2 420 1 360 390 107 563
Huumausaine-
rikokset
2008 16 388 15 599 789 133 164 131 361
2009 17 425 16 158 1 267 218 169 132 748
2010 20 403 18 973 1 430 293 212 94 831
2011 19 292 17 880 1 412 284 212 111 805
2012 19 119 17 689 1 430 231 242 102 855

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2012, Liitetaulukko 4. Rikoksiin syylliseksi epäillyt kansalaisuuden mukaan 2008–2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/polrik_2012_2013-04-02_tau_004_fi.html