Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 5. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö sosioekonomisen aseman mukaan, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä Yrittäjät Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Opiskelijat Eläkeläiset Muut, tuntematon
1 Kaikki rikokset epäillyt 250 374 12 454 7 408 18 703 40 054 40 972 23 979 106 804
% 100,2 5,0 3,0 7,5 16,0 16,4 9,6 42,7
Omaisuusrikokset epäillyt 99 262 3 407 1 811 6 469 10 827 17 388 10 187 49 173
% 99,9 3,4 1,8 6,5 10,9 17,5 10,3 49,5
Varkausrikokset epäillyt 50 726 824 569 2 396 4 276 8 288 6 397 27 976
% 99,9 1,6 1,1 4,7 8,4 16,3 12,6 55,2
Ryöstörikokset epäillyt 1 310 26 13 47 134 319 79 692
% 100,0 2,0 1,0 3,6 10,2 24,4 6,0 52,8
Vahingonteot epäillyt 10 993 367 224 701 1 684 3 263 799 3 955
% 100,0 3,3 2,0 6,4 15,3 29,7 7,3 36,0
Kavallusrikokset epäillyt 1 630 197 60 255 251 263 137 467
% 100,0 12,1 3,7 15,6 15,4 16,1 8,4 28,7
Petokset epäillyt 19 378 649 394 1 827 2 509 3 183 1 464 9 352
% 99,9 3,3 2,0 9,4 12,9 16,4 7,6 48,3
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 516 40 16 87 149 206 119 899
% 99,9 2,6 1,1 5,7 9,8 13,6 7,8 59,3
Verorikokset epäillyt 1 020 171 52 117 228 53 131 268
% 100,1 16,8 5,1 11,5 22,4 5,2 12,8 26,3
Väärennysrikokset epäillyt 3 484 230 104 259 395 565 295 1 636
% 100,0 6,6 3,0 7,4 11,3 16,2 8,5 47,0
Velallisen epärehellisyys epäillyt 569 142 44 90 97 9 48 139
% 99,9 25,0 7,7 15,8 17,0 1,6 8,4 24,4
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 30 629 1 646 1 132 2 690 7 087 4 758 2 702 10 614
% 100,0 5,4 3,7 8,8 23,1 15,5 8,8 34,7
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 106 2 - 3 17 9 19 56
% 99,9 1,9 - 2,8 16,0 8,5 17,9 52,8
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 28 508 1 485 937 2 425 6 660 4 463 2 420 10 118
% 100,1 5,2 3,3 8,5 23,4 15,7 8,5 35,5
Seksuaalirikokset epäillyt 2 305 103 104 301 541 348 239 669
% 100,1 4,5 4,5 13,1 23,5 15,1 10,4 29,0
Rattijuopumukset epäillyt 17 200 983 616 1 388 3 704 2 004 2 096 6 409
% 100,1 5,7 3,6 8,1 21,5 11,7 12,2 37,3
Huumausainerikokset epäillyt 19 958 516 245 1 132 2 901 4 143 974 10 047
% 100,0 2,6 1,2 5,7 14,5 20,8 4,9 50,3
2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 424 095 54 308 56 319 75 884 100 540 39 688 46 660 50 696
% 100,1 12,8 13,3 17,9 23,7 9,4 11,0 12,0
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 512 285 259 168 498 458 881 303 736 171 415 488 1 311 174 410 523
% 99,9 5,7 11,0 19,5 16,3 9,2 29,1 9,1
1) Sama henkilö voi esiintyä vuoden aikana useita kertoja epäiltynä

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2013, Liitetaulukko 5. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö sosioekonomisen aseman mukaan, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_005_fi.html