Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.3.2006

Palvelujen vienti kasvoi runsaan neljänneksen vuonna 2004

Tilastokeskuksen palvelujen ulkomaankauppatilaston tarkistettujen tietojen mukaan suomalaisyritysten palvelujen vienti kasvoi vuonna 2004 vajaat 28 prosenttia ja tuonti yli 12 prosenttia edellisvuodesta. Palvelujen ulkomaankauppatilastoon eivät sisälly matkailu- ja kuljetuspalvelut, kuljetuspalvelujen rahtimaksut eivätkä vakuutus- ja rahoituspalvelut. Palvelujen ulkomaankauppatilaston mukainen palvelujen viennin arvo oli vuonna 2004 yli 8,3 miljardia euroa ja tuonnin arvo noin 4,3 miljardin euroa. Palvelukaupan ylijäämä kasvoi edellisvuodesta lähes 50 prosenttia ja oli noin 4 miljardia euroa.

Palvelujen viennissä tärkein kauppakumppani oli vuonna 2004 Venäjä. Vienti Venäjälle lähes kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Edellisestä vuodesta osuuttaan kasvattivat huomattavasti myös Alankomaat, Kiina ja Intia. Palvelujen vienti Kiinaan yli kaksinkertaistui vuodesta 2003. Intian merkitys kauppakumppanina oli vielä Suomelle vähäinen, mutta Intian talouden ripeä kasvu näkyi Suomen Intiaan suuntautuvan palveluviennin lähes kolminkertaistumisena edellisvuodesta. Palvelujen tuontia tapahtui vuonna 2004 eniten Yhdysvalloista. Tuonnin puolella osuuttaan kasvattivat eniten Venäjä ja Saksa. EU15 -maista tärkein kauppakumppani sekä viennissä että tuonnissa oli Ruotsi.

Palvelujen viennin arvoa vuosina 1999-2004 on tarkistettu Suomen kansantalouden tilinpidon menetelmä- ja aikasarjauudistuksen yhteydessä. Tasotarkistuksen taustalla ovat Tilastokeskuksen parantuneet tiedonkeruuvaltuudet, jotka ovat antaneet aiempaa laajemman mahdollisuuden vertailla eri tilastojen lähdetietoja. Vertailun seurauksena palvelujen ulkomaankaupan käsitteen tulkintaa on tarkennettu: liike-elämän palvelujen vientiin on lisätty eriä, jotka aikaisemmin on jouduttu kohdentamaan yritysten välituotekäyttöön tasapainotettaessa kansantalouden tarjontaa ja kysyntää. Palvelujen ulkomaankaupan tasokorjatut sarjat esitetään oheisissa taulukoissa vuosille 2000-2004.

Palvelujen tuonti ja vienti vuosina 2000-2004

Tarkempia tietoja palvelujen ulkomaankaupasta sekä muuta tilastotietoa yritystoiminnan kansainvälistymisestä löytyy Tilastokeskuksen 31.3.2006 julkaisemasta Yritysten kansainvälistyminen 2004 -julkaisusta. Suomen kansantalouden tilinpidon menetelmä- ja aikasarjauudistusta kuvaava tiedote on ilmestynyt 31.3.2006.

Lähde: Hyödyketilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rami Peltola (09) 1734 3615, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Menetelmäselosteet

Päivitetty 31.3.2006

Viittausohje:

Tilasto: Palvelujen ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3509. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pul/2004/pul_2004_2006-03-31_tie_001.html