Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 27.5.2016

Palvelujen vienti kasvoi voimakkaasti vuonna 2015

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palvelujen vienti kasvoi yli kahdella miljardilla eurolla edellisvuoteen verrattuna vuonna 2015. Tuonnin tason noustessa vain hieman kasvoi palvelujen ulkomaankaupan ylijäämä yli 4 miljardiin euroon. Palvelujen vienti kasvoi kaikissa palveluerissä posti- ja kuriiripalveluja lukuun ottamatta. Eniten vienti kasvoi rakentamisessa ja projektitoimituksissa sekä tietotekniikkapalveluissa.

Palvelujen tuonti, vienti ja ylijäämä 2013 - 2015*, milj. euroa

Palvelujen tuonti, vienti ja ylijäämä 2013 - 2015*, milj. euroa

Palvelujen vienti kasvoi 15 prosenttia vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna. Palveluja vietiin 16,9 miljardin euron arvosta. Palvelujen tuonti kasvoi 3 prosenttia 12,9 miljardiin euroon. Näin ollen palvelukaupan ylijäämä lähes kaksinkertaistui vuodessa. Ulkomailla käsiteltyjen tavaroiden ja välityskaupan nettomyynti laski myös tänä vuonna lähes miljardilla edellisestä vuodesta. Kyseisestä erästä saatu arvo oli 0,9 miljardia euroa vuonna 2015, kun se vielä kaksi vuotta aiemmin oli 2,8 miljardia.

Ulkomailla valmistettujen tavaroiden myyntien kate 2013–2015*, milj. euroa (taulukkoa korjattu 10.6.2016)

Erä 2013 2014 2015*
Ulkomailla käsiteltyjen tavaroiden ja välityskaupan nettomyynnit 2 810 1 868 1) 930
1) Luku on korjattu

Suomesta viedään tietotekniikkapalveluja

Tietotekniikkapalvelujen vienti kattaa yli 40 prosenttia palvelujen viennistä. Tietotekniikkapalvelujen sekä rakentamisen ja projektitoimitusten vienti kasvoivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Viennin rakenne säilyi pääosin ennallaan rakentamisen ja projektitoimitusten kasvattaessa osuuttaan hieman.

Suurimmat tuontierät ovat tietotekniikkapalvelut, mainonta, markkinointi ja mielipideselvitykset, kaupankäyntiin liittyvät palvelut sekä luokittelemattomat liike-elämän palvelut. Luokittelemattomien liike-elämän palvelujen tuonti kasvoi merkittävästi edellisvuodesta.

Palvelujen vienti ja tuonti suurinta EU-alueelta

Puolet palvelujen viennistä kohdistuu EU-maihin, joiden osuus kuitenkin väheni kuusi prosenttiyksikköä Aasian osuuden kasvaessa neljällä prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Palvelujen tuonti on alueellisesti tarkasteltuna vientiä keskittyneempää EU-maiden osuuden ollessa lähes 70 prosenttia. Palvelujen tuonnissa eri alueiden osuudet pysyivät ennallaan edellisvuosiin verrattuna.

Alueittain tarkasteltuna merkittävimmät kauppakumppanit ovat pysyneet samoina edellisvuoteen nähden. Palveluita viedään eniten Ruotsiin, Yhdysvaltoihin, Luxemburgiin, Britanniaan ja Saksaan. Aasian osuuden kasvua viennistä selittävät Kiinan ja Etelä-Korean vientien kasvu. Kiina ohitti Japanin Aasian merkittävimpänä kauppakumppanina palvelujen viennissä. Tuonnissa merkittävimmät kauppakumppanit ovat Ruotsi, Yhdysvallat, Saksa ja Britannia.

Palvelujen alueellisissa jakaumissa eroja

Kaikissa palveluerissä ainakin puolet tuonnista tulee EU-maista. Tuotannollisissa palveluissa sekä rakentamisessa ja projektitoimituksissa yli 90 prosenttia tuonnista tulee EU:n alueelta. Muiden liike-elämän palvelujen, rojaltien ja lisenssimaksujen, huolto- ja korjauspalveluiden sekä posti ja kuriiripalveluiden tuonti on alueellisesti jakautuneempaa muihin palvelueriin verrattuna.

Palvelujen vienti on tuontia alueellisesti hajaantuneempaa. Kun rakentamisessa ja projektitoimituksissa lähes kaikki tuonti tulee EU-maista, on niiden vienti jakaantunut tasaisesti ympäri maailman. Ainoastaan tuotannollisia palveluja viedään lähes pelkästään Euroopan alueelle. Rojalti ja lisenssimaksuja saadaan eniten Aasiasta. Myös Amerikan osuus rojalteista ja lisenssimaksuista on Eurooppaa suurempi.


Lähde: Palvelujen ulkomaankauppa 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Risto Sippola 029 551 3383, Ari Knuuti 029 551 3344, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.5.2016

Viittausohje:

Tilasto: Palvelujen ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3509. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pul/2015/pul_2015_2016-05-27_tie_001_fi.html