Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 30.5.2013

Matkailu ulkomailta Suomeen kasvoi vuonna 2012

Vuonna 2012 Suomessa vieraili 7,6 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi viisi prosenttia vuodesta 2011 eli lähes 400 000 vierailijalla. Ulkomaiset matkustajat toivat Suomeen vuoden aikana yhteensä 2,3 miljardia euroa, mikä oli noin 70 miljoonaa euroa eli kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen ja Matkailun edistämiskeskuksen yhteisestä Rajahaastattelututkimuksesta.

Suomessa käyneet ulkomaiset matkustajat vuosina 2008-2012

Asuinmaa Vuosi
2008
(1000 matk.)
2009
(1000 matk.)
2010
(1000 matk.)
2011
(1000 matk.)
2012
(1000 matk.)
Muutos 2011-2012,
prosenttia (%)
Kaikki kävijät 6 072 5 695 6 182 7 260 7 636 5
Venäjä 2 331 2 192 2 561 3 261 3 578 10
Viro 522 583 561 708 758 7
Ruotsi 765 753 712 681 702 3
Saksa 376 332 363 399 342 –14
Britannia 316 267 263 278 273 –2
Norja 187 160 195 216 235 9
Yhdysvallat 114 104 89 121 174 44
Japani 105 142 109 150 143 –5
Ranska 120 94 132 145 127 –12

Venäläismatkailijat muodostivat suurimman matkailijaryhmän. Kaikista matkustajista 47 prosenttia eli yhteensä noin 3,6 miljoonaa matkailijaa saapui Venäjältä. Matkustus Venäjältä Suomeen kasvoi edellisvuoteen nähden kymmenen prosenttia. Toiseksi eniten matkailijoita tuli Virosta. Virolaismatkailijoiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden seitsemän prosenttia. Virolaismatkailijoita kävi Suomessa vuoden aikana kaikkiaan 758 000 ja heidän osuutensa oli 10 prosenttia kokonaismatkustajamäärästä. Virolaismatkailijoita kävi Suomessa toisena vuonna peräkkäin enemmän kuin Ruotsissa asuvia matkustajia.

Vuonna 2012 ulkomaisista matkustajista 55 prosenttia oli Suomessa vapaa-ajanmatkalla. Vapaa-ajan matkojen määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 10 prosenttia. Tuttava- tai sukulaisvierailulla kävi 10 prosenttia matkustajista. Määrä pieneni 12 prosenttia edellisestä vuodesta. Työmatkalla Suomessa kävi 21 prosenttia matkustajista. Työmatkojen määrä kasvoi kahdeksan prosenttia edellisestä vuodesta, mutta kaikkiaan työmatkalaisten osuus kokonaismatkustajamäärästä on vähentynyt viimeisten viiden vuoden aikana. Yhdeksän prosenttia matkustajista oli Suomessa kauttakulkumatkalla.

Puolet vuonna 2012 Suomessa yöpyneistä ulkomaisista matkustajista majoittui hotellissa tai motellissa. Hotellissa yöpyneiden ulkomaalaisten määrä kasvoi kaksi prosenttia edellisvuoteen nähden. Ulkomaiset matkustajat viipyivät Suomen-vierailullaan keskimäärin 4,1 yötä. Suomeen tehdyistä matkoista 45 prosenttia ei sisältänyt lainkaan yöpymistä. Päivämatkoja tehtiin eniten Venäjältä; yli kaksi kolmesta Venäjällä asuvasta matkustajasta ei yöpynyt Suomessa. Kuitenkin kokonaismäärältään eniten öitä Suomessa viettivät Virosta ja Venäjältä tulleet matkustajat.

Ulkomaiset matkustajat kuluttivat Suomen-vierailullaan keskimäärin 300 euroa vuonna 2012. Rahankäyttö vierailua kohden oli kaksi prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten rahaa vierailua kohden käyttivät puolalaiset matkustajat, keskimäärin 638 euroa. Päivää kohden ulkomaiset matkustajat käyttivät keskimäärin 59 euroa. Tämä oli lähes sama summa kuin edellisenä vuonna. Päivää kohden rahaa käyttivät eniten Japanissa ja Venäjällä asuvat matkustajat. Japanista tulleiden päiväkohtainen kulutus oli keskimäärin 126 euroa ja venäläismatkustajien 120 euroa.

Ulkomaisten työntekijöiden määrä Suomessa sijaitsevilla työpaikoilla kasvoi selvästi vuonna 2012

Rajahaastattelututkimuksessa kysyttiin, oliko haastateltavilla ulkomaisilla matkustajilla työpaikka Suomessa. Kysymys esitettiin, jos haastateltava matkustaja asui vakituisesti muualla kuin Suomessa, ja Suomen matkan pääsyy oli työmatka. Tutkimuksessa ei haastateltu ulkomaisia matkustajia, jotka asuivat Suomessa yli 12 kuukautta. Matkustajilta, joilla oli työpaikka Suomessa, kysyttiin lisäksi kuinka monta kertaa he olivat käyneet Suomessa viimeisten 12 kuukauden aikana, kuinka monta yötä he viettivät Suomessa tällä matkalla, mitä majoitustapaa he käyttivät ja kuinka paljon rahaa heillä oli kulunut tämän vierailun aikana.

Työpaikalle Suomeen matkustaneet ulkomaiset matkustajat vuosina 2008–2012 ja heidän matkojensa määrä vuonna 2012

Asuinmaa Vuosi
2008
(1000 henkilöä)
2009
(1000 henkilöä)
2010
(1000 henkilöä)
2011
(1000 henkilöä)
2012
(1000 henkilöä)
2012
(1000 käyntiä)
Kaikki kävijät 35,9 43,6 39,2 41,1 58,9 317,2
Viro 17,9 20,8 12,8 20,9 30,0 234,8
Puola 0,9 2,7 2,6 2,4 6,5 12,8
Ruotsi 0,7 1,8 2,8 0,8 5,5 18,1
Venäjä 6,8 7,5 8,5 3,1 4,7 17,8
Muut maat 9,5 10,9 12,5 13,9 12,3 33,7

Rajahaastattelututkimuksen tulosten mukaan Suomessa työskenteli vuonna 2012 noin 59 000 henkilöä, joiden vakituinen asuinmaa oli muu kuin Suomi. Tämä oli yli 40 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomessa työskenteli vuonna 2012 noin 30 000 henkilöä, joiden vakituinen asuinmaa oli Viro, 6500 työntekijää Puolasta, 5500 työntekijää Ruotsista ja 4700 työntekijää Venäjältä. Ulkomaiset matkustajat kävivät Suomessa yhteensä 317 000 kertaa Suomessa sijaitsevan työpaikan vuoksi. Noin kolme neljännestä, 235 000 vierailua, oli Virosta käsin. Sekä Ruotsista että Venäjältä käsin tehtiin noin 18 000 vierailua.


Lähde: Rajahaastattelututkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jyrki Krzywacki 09 1734 2701, rajahaastattelut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.5.2013

Viittausohje:

Tilasto: Rajahaastattelututkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9795. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rajat/2012/rajat_2012_2013-05-30_tie_001_fi.html