Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennuskanta 2018

Rakennuskannasta suurin osa asuinrakennuksia

Rakennuskanta, johon ei lasketa kesämökkejä eikä myöskään maatalous- tai muita talousrakennuksia, käsitti vuoden 2018 lopussa kaikkiaan 1,5 miljoonaa rakennusta. Asuinrakennuksia, joista suurin osa on erillisiä pientaloja, oli koko rakennuskannasta 85 prosenttia. Muita kuin asuinrakennuksia oli yhteensä 230 000 eli 15 prosenttia koko rakennuskannasta. Asuinrakennuksista 60 prosenttia on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen, erillisistä pientaloista 57 prosenttia ja kerrostaloista 67 prosenttia.

Rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2018 lopussa yhteensä yli 488 miljoonaa neliömetriä. Rakennusten keskimääräinen pinta-ala oli noin 321 neliömetriä, muiden kuin asuinrakennusten keskimääräinen pinta-ala oli 835 neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta oli vain 62 prosenttia. Muista kuin asuinrakennuksista teollisuusrakennukset olivat kerrosalaltaan suurin ryhmä.

Taulukko 3. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 31.12.2018

  Rakennusten lukumäärä Osuus kaikista rakennuksista (%)
KAIKKI RAKENNUKSET 1 530 474 100,0
A. Asuinrakennukset yhteensä 1 300 528 85,0
Erilliset pientalot 1 157 072 75,6
Rivi- ja ketjutalot 81 981 5,4
Asuinkerrostalot 61 475 4,0
C-X Muut kuin asuinrakennukset yhteensä 229 946 15,0
C Liikerakennukset 44 032 2,9
D Toimistorakennukset 10 751 0,7
E Liikenteen rakennukset 57 757 3,8
F Hoitoalan rakennukset 9 207 0,6
G Kokoontumisrakennukset 14 603 1,0
H Opetusrakennukset 8 957 0,6
J Teollisuusrakennukset 46 492 3,0
K Varastorakennukset 32 759 2,1
X Muut rakennukset 5 388 0,4

Rakennuskanta kasvoi 7 300 rakennuksella

Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 1 530 500 rakennusta. Edellisvuodesta rakennuskanta kasvoi 7 300 rakennuksella. Vuodesta 1990 rakennusten määrä on kasvanut 368 000 rakennuksella eli noin 32 prosenttia. Vanhoja ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia oli noin 80 000 eli 5 prosenttia rakennuskannasta. Rakennuskannasta kolme neljäsosaa oli erillisiä pientaloja. Kerros- ja rivitalot muodostivat sen sijaan alle kymmenesosan koko rakennuskannan määrästä. Kerrosalana mitattuna kerrostalot muodostivat kolmasosan kaikkien asuinrakennusten kerrosalasta.

Kaksi kolmasosaa rakennuksista on yksikerroksisia

Rakennuskannasta 66 prosenttia oli yksikerroksisia rakennuksia. Lukumääräisesti suurin osa rakennuskantaan kuuluvista rakennuksista on pientaloja. Yksi- ja kaksikerroksiset rakennukset muodostivat yhteensä 95 prosenttia koko rakennuskannasta. Suomalaisista yksi- ja kaksikerroksisissa rakennuksissa asuu 3,6 miljoonaa eli 67 prosenttia. Vähintään neljäkerroksisia rakennuksia oli 29 500, joista suurin osa oli asuinkerrostaloja. Vähintään neljäkerroksisissa asuinkerrostaloissa asuu yli miljoona suomalaista (1 272 000). Rakennus, jossa on kymmenen kerrosta tai enemmän, on jo melko harvinainen. Koko maassa tällaisia maamerkkejä on noin 326. Näistä varsinaisia asuinkerrostaloja on noin 236. Yli kaksitoistakerroksisia taloja eli niin sanottuja tornitaloja oli 102. Näistä 68 oli rekisterien mukaan asuinkerrostaloja.


Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 21.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2018, Rakennuskanta 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rakke/2018/rakke_2018_2019-05-21_kat_002_fi.html