Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennuskanta 2019

Rakennuskannasta suurin osa asuinrakennuksia

Rakennuskanta, johon ei lasketa kesämökkejä eikä myöskään maatalous- tai muita talousrakennuksia, käsitti vuoden 2019 lopussa kaikkiaan 1,5 miljoonaa rakennusta. Asuinrakennuksia, joista suurin osa on erillisiä pientaloja, oli koko rakennuskannasta 85 prosenttia. Muita kuin asuinrakennuksia oli yhteensä 230 000 eli 15 prosenttia koko rakennuskannasta. Asuinrakennuksista 60 prosenttia on rakennettu vuonna 1970 tai sen jälkeen, erillisistä pientaloista 58 prosenttia ja kerrostaloista 67 prosenttia.

Rakennuskannan koko kerrosala oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 495 miljoonaa neliömetriä. Rakennusten keskimääräinen pinta-ala oli noin 324 neliömetriä, muiden kuin asuinrakennusten keskimääräinen pinta-ala oli 843 neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta oli vain 62 prosenttia. Muista kuin asuinrakennuksista teollisuusrakennukset olivat kerrosalaltaan suurin ryhmä.

Taulukko 3. Rakennukset käyttötarkoituksen mukaan 31.12.2019

  Rakennusten lukumäärä Osuus kaikista rakennuksista (%)
KAIKKI RAKENNUKSET 1 538 172 100,0
A. Asuinrakennukset yhteensä 1 307 954 85,0
Erilliset pientalot 1 163 106 75,6
Rivi- ja ketjutalot 82 651 5,4
Asuinkerrostalot 62 197 4,0
C-X Muut kuin asuinrakennukset yhteensä 230 218 15,0
C Liikerakennukset 44 255 2,9
D Toimistorakennukset 10 704 0,7
E Liikenteen rakennukset 56 550 3,7
F Hoitoalan rakennukset 9 301 0,6
G Kokoontumisrakennukset 14 695 1,0
H Opetusrakennukset 8 945 0,6
J Teollisuusrakennukset 47 325 3,1
K Varastorakennukset 33 245 2,2
X Muut rakennukset 5 198 0,3

Rakennuskanta kasvoi 7 700 rakennuksella

Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 1 538 200 rakennusta. Edellisvuodesta rakennuskanta kasvoi 7 700 rakennuksella. Vuodesta 1990 rakennusten määrä on kasvanut 376 000 rakennuksella eli noin 32 prosenttia. Vanhoja ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia oli noin 80 500 eli 5 prosenttia rakennuskannasta. Rakennuskannasta kolme neljäsosaa oli erillisiä pientaloja. Kerros- ja rivitalot muodostivat sen sijaan alle kymmenesosan koko rakennuskannan määrästä. Kerrosalana mitattuna kerrostalot muodostivat reilun kolmasosan kaikkien asuinrakennusten kerrosalasta.

Kaksi kolmasosaa rakennuksista on yksikerroksisia

Rakennuskannasta 66 prosenttia oli yksikerroksisia rakennuksia. Lukumääräisesti suurin osa rakennuskantaan kuuluvista rakennuksista on pientaloja. Yksi- ja kaksikerroksiset rakennukset muodostivat yhteensä 95 prosenttia koko rakennuskannasta. Suomalaisista yksi- ja kaksikerroksisissa rakennuksissa asuu 3,6 miljoonaa eli 66 prosenttia. Vähintään neljäkerroksisia rakennuksia oli 30 200, joista suurin osa oli asuinkerrostaloja. Vähintään neljäkerroksisissa asuinkerrostaloissa asuu yli miljoona suomalaista (1 321 000). Rakennus, jossa on kymmenen kerrosta tai enemmän, on jo melko harvinainen. Koko maassa tällaisia maamerkkejä on noin 355. Näistä varsinaisia asuinkerrostaloja on noin 263. Yli kaksitoistakerroksisia taloja eli niin sanottuja tornitaloja oli 112. Näistä 77 oli rekisterien mukaan asuinkerrostaloja.


Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Rämö 029 551 3450, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. 2019, Rakennuskanta 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rakke/2019/rakke_2019_2020-05-27_kat_002_fi.html