Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Rahoitusleasing toimialoittain vuonna 2014, miljoonaa euroa

  Rahoitusleasing hankinnat, S11 yritykset Rahoitusleasing hankinnat, S13 julkisyhteisöt Rahoitusleasing hankinnat, S15 kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Rahoitusleasingvuokrat (sektorit S11, S13 ja S15) Leasingkohteiden myynnit (sektorit S11, S13 ja S15)
Leasingilleottajien toimiala          
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 19 3 0 11 3
B Kaivostoiminta ja louhinta 24 0 0 13 3
C Teollisuus yhteensä 153 0 0 134 48
D Sähkö-, kaasu-, lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 119 0 0 52 117
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 10 0 0 9 2
F Rakentaminen 112 0 0 62 58
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 536 0 0 271 191
H Kuljetus ja varastointi 387 0 0 169 33
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 24 0 0 15 6
J Informaatio ja viestintä 55 1 0 38 7
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 17 0 0 - 1) 0
L Kiinteistöalan toiminta 25 0 0 48 3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 86 4 0 62 14
N Hallinto ja tukipalvelutoiminta 137 4 0 61 32
O Julkinen hallinto ja maanpuoustus; pakollinen sosiaalivakuutus 33 203 2 124 21
P Koulutus 29 14 4 26 4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 42 97 2 70 9
R Taiteet, viihde ja virkistys 19 0 1 13 1
S Muu palvelutoiminta 8 0 5 11 4
X Erittelemätön 25 0 0 34 65
X-S KAIKKIAAN 1 858 325 15 1 223 619
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Rahoitusleasing 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Johanna Leivo 029 551 3397, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitusleasing [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-0974. 2014, Liitetaulukko 3. Rahoitusleasing toimialoittain vuonna 2014, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlea/2014/rlea_2014_2015-04-30_tau_003_fi.html