Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.4.2015

Solmittujen avioliittojen määrän lasku loiveni

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2014 solmittiin 24 462 avioliittoa, mikä oli 657 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2013 määrä väheni paljon enemmän, lähes 3 800 edellisvuodesta. Avioituvuuden väheneminen koski lähes poikkeuksetta kaikenikäisiä. Viimeksi vuonna 1999 solmittiin vähemmän avioliittoja kuin vuonna 2014.

Avioliitot ja avioerot 1965–2014

Avioliitot ja avioerot 1965–2014

Avioliittojen määrän vähenemisestä valtaosa oli ensimmäisten avioliittojen vähenemistä kuten edellisenäkin vuonna. Tästä huolimatta ensimmäisten avioliittojen osuus kaikista avioliitoista pysyi lähes ennallaan noin kolmessa neljäsosassa. Suhteellinen osuus onkin pysynyt samalla tasolla koko 2000-luvun alun. Toisia avioliittoja oli noin viidesosa kaikista solmituista avioliitoista.

Vuonna 2014 ensimmäisen kerran avioituneiden naisten ja miesten keski-iän nousu jatkui yhden välivuoden jälkeen, kun molempien puolisoiden keski-ikä nousi 0,1 vuotta edellisestä vuodesta. Ensimmäisen kerran avioliiton solmineiden naisten keski-ikä oli 30,7 ja miesten 32,9 vuotta.

Avioerojen määrä on pysynyt samalla tasolla jo pitkään

Vuonna 2014 avioerojen määrä väheni hieman, kun se oli edellisenä vuonna lisääntynyt. Avioeroon päättyi 13 682 avioliittoa, mikä oli 84 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avioeronneisuus on pysynyt samalla tasolla jo yli 20 vuotta. Iän mukaiset muutokset avioeronneisuudessa olivat vähäisiä edelliseen vuoteen verrattuna.

Ensimmäisessä avioliitossa olevat naiset olivat keski-iältään 39,9 vuoden ikäisiä, kun avioliitto päättyi eroon. Vastaava miesten keski-ikä oli 42,3 vuotta vuonna 2014. Viime vuosina naisten ja miesten keski-iässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Selvästi alle puolet ensimmäisistä avioliitoista päättyy avioeroon

Todennäköisyys, että ensimmäinen avioliitto päättyy eroon, on pysynyt samalla tasolla viime vuosina. Vuoden 2014 avioeronneisuuden mukaan ensimmäinen avioliitto päättyy eroon 39 prosentin todennäköisyydellä.

Vuonna 2014 avioeroon päättyneitä avioliittoja, joissa kumpikin puolisoista oli ensimmäisessä avioliitossaan, oli 68 prosenttia kaikista avioeroista. Osuus pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 1990 vastaava prosenttiosuus oli vielä 80. Eroon päättyneitä avioliittoja, joissa liitto oli kummankin toinen, oli 11 prosenttia vuonna 2014.

Parisuhteita rekisteröidään vuosittain vähän. Vuonna 2014 rekisteröintejä oli 333. Niistä 117 oli mies- ja 216 naisparia. Rekisteröityjen parien eroja oli 109. Näistä 30 oli mies- ja 79 naisparien eroja. Vuonna 2013 parisuhteita rekisteröitiin 373 ja eroja oli 101.

Siviilisäädyn muutokset, avioliiton solmineiden ja avioeronneiden keski-ikä 2005–2014

  Vuosi
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Solmitut avioliitot    29 283    28 236    29 497    31 014    29 836 29 952 28 408 28 878 25 119 24 462
Avioerot 13 383 13 255 13 224 13 471 13 527 13 619 13 469 13 040 13 766 13 682
1. avioliiton solmineiden naisten keski-ikä 29,6 29,7 29,9 30,2 30,2 30,3 30,6 30,8 30,6 30,7
1. avioliiton solmineiden miesten keski-ikä 31,8 32,1 32,3 32,5 32,5 32,6 32,9 33,1 32,8 32,9
1. avioliitosta eronneiden naisten keski-ikä 40,2 40,4 40,5 40,3 40,0 39,9 40,4 40,0 40,0 39,9
1. avioliitosta eronneiden miesten keski-ikä 42,5 42,7 42,8 42,5 42,2 42,3 42,7 42,3 42,3 42,3
Rekisteröidyt parisuhteet      200 191 213 249 246 322 333 329 373 333
Erot rekisteröidystä parisuhteesta 31 30 67 45 53 64 85 103 101 109

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (267,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ssaaty/2014/ssaaty_2014_2015-04-21_tie_001_fi.html