Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2008

Toimiala Henkilöstö Bruttoinvestoinnit
(miljoona euroa)
1)
Liikevaihto
(miljoona euroa)
Yritysten
lukumäärä
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A) 2 180 46,6 1 038,3 28
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 3 170 .. 2) 1 138,7 20
Teollisuus (C) 379 980 6 268,7 115 601,8 2 097
Elintarvikkeiden ja juomien
valmistus (10-11)
25 910 133,3 4 382,8 111
Tekstiilien, vaatteiden,
nahan ja nahkatuotteiden
valmistus (13-15)
2 460 25,5 450,5 21
Sahatavaran, puu- ja
korkkituotteiden sekä
huonekalujen valmistus (16,31)
4 280 96,4 886,6 43
Paperin, paperi- ja
kartonkituotteiden valmistus (17)
46 080 406,9 21 386,4 246
Kemikaalien ja kemiallisten
tuotteiden, lääkeaineiden ja
lääkkeiden valmistus
(20-21)
11 200 193,9 3 913,7 144
Kumi- ja muovituotteiden ja
muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (22-23)
33 390 345,0 6 714,8 197
Metallien jalostus (24) 15 320 436,9 8 085,6 103
Metallituotteiden, koneiden ja laitteiden, autojen ja perävaunujen ja muiden kulkuneuvojen valmistus (25, 28-30) 83 380 3 032,8 19 480,4 707
Tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden, sekä sähkölaitteiden valmistus (26, 27, 32) 124 110 556,5 42 944,0 348
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (D ja E) 10 840 793,0 5 280,4 82
Rakentaminen (F) 34 230 109,6 4 763,3 235
Tukku- ja vähittäiskauppa (G) 55 830 538,1 36 065,5 971
Kuljetus ja varastointi (H) 9 890 100,9 5 573,3 151
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 4 470 .. 2) 2 928,2 19
Informaatio ja viestintä (J) 33 030 1 798,2 16 135,7 391
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 10 280 586,0 11 012,9 94
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
(L, M ja N)
29 820 555,0 15 672,2 524
Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, ja muut yhteiskunnalliset palvelut (P, Q, R ja S) 1 370 8,9 115,7 35
Yhteensä,
kaikki toimialat
575 070 10 855,5 215 325,9 4 647
1) Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen.
2) .. = Luottamuksellinen.

Lähde: Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 13.09.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4866. 2008, Liitetaulukko 4. Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/stu/2008/stu_2008_2010-09-13_tau_004_fi.html