Liitetaulukko 5. Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla teollisuuden toimialoilla vuonna 2019

  Henkilöstön lukumäärä 1) Henkilöstömenot (miljoonaa euroa) Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen (miljoonaa euroa) Liikevaihto (miljoonaa euroa) Yritysten lukumäärä
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus (10-11) 16 937 562,8 104,3 3 779,4 58
Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valmistus (13-15) 2 766 124,2 18,6 901,1 40
Sahatavaran, puu- ja korkkituotteiden sekä huonekalujen valmistus (16,31) 7 522 241,5 64,6 2 319,4 57
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (17) 42 329 2 350,1 722,9 17 550,8 219
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (18) .. 2) .. .. 2,7 3
Kemianteollisuus (19-22) 32 832 1 520,6 955,5 14 568,3 305
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (23) 6 834 190,1 28,7 995,2 37
Metallien jalostus (24) .. .. .. 5 624,1 72
Kone- ja metallituoteteollisuus (25,28-30,33) 134 456 7 067,3 376,9 37 816,3 930
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (26,27,32) 145 246 7 459,0 510,3 30 421,2 450
Teollisuus (C) 397 728 20 058,0 2 852,4 113 978,6 2 171
1) Vuoden keskiarvo
2) Luottamuksellinen

Lähde: Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4866. 2019, Liitetaulukko 5. Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla teollisuuden toimialoilla vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/stu/2019/stu_2019_2021-04-29_tau_005_fi.html