Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt (CO2-bio) 2008-2010, tonnia

Toimiala (TOL2008) 2008 2009 2010
TOIMIALAT YHTEENSÄ 27 462 468 23 148 735 28 183 607
Maatalous, kalatalous ja riistatalous 531 687 598 032 672 191
Metsätalous ja puunkorjuu 516 2 729 4 497
Kaivostoiminta ja louhinta .. .. 10
Teollisuus 19 454 307 15 544 514 18 431 278
     Elintarviketeollisuus 31 813 17 563 26 977
     Metsäteollisuus 19 308 783 15 397 615 18 267 106
     Öljynjalostus ja kemianteollisuus 87 222 103 026 106 264
     Metalliteollisuus 196 1 205 1 549
     Muu teollisuus 26 292 25 105 29 382
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 7 331 181 6 856 093 8 889 751
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja
muu ympäristön puhtaanapito
13 155 19 305 43 185
Rakentaminen .. .. ..
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus
9 636 10 098 24 315
Kuljetus ja varastointi 43 135 43 072 26 361
     Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 17 701 20 026 13 847
     Vesiliikenne .. .. ..
     Ilmaliikenne .. .. ..
     Liikennettä palveleva toiminta ja posti 25 433 23 046 12 514
Kiinteistöalan toiminta 23 114 19 340 32 310
Majoitus-, viestintä ja rahoitustoiminta, hallinto, koulutus,
sosiaali- ja muut palvelut
55 737 55 552 59 708
KOTITALOUDET YHTEENSÄ 5 586 552 5 897 361 6 539 310
     Liikenne 5 154 7 132 7 437
     Lämmitys 5 581 398 5 890 229 6 531 873
     Muut .. .. ..
ILMAPÄÄSTÖT YHTEENSÄ 33 049 020 29 046 096 34 722 917
(-) päästöt suomalaisten liikenteestä ulkomailla .. .. ..
(+) päästöt ulkomaalaisten liikenteestä Suomessa .. .. ..
(+/-) muut yhdistävät erät 323 312 534 463 591 981
Ilmastosopimuksen mukaan vuonna 2012 raportoidut
päästöt
33 372 333 29 580 559 35 314 897

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2010, Liitetaulukko 2. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt (CO2-bio) 2008-2010, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_002_fi.html