Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) toimialoittain hiilidioksidiekvivalenttina (CO2-ekv.) 2008–2011, tonnia

  2008 2009 2010 2011
A Maa-, metsä- ja kalatalous 7 724 492 7 509 124 7 777 610 7 632 830
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 7 422 361 7 227 478 7 481 293 7 324 352
A 02 Metsätalous 302 131 281 646 296 316 308 478
B Kaivostoiminta ja louhinta 162 682 158 362 282 639 304 321
C Tehdasteollisuus 19 292 415 15 165 734 16 518 788 16 896 642
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 172 013 256 473 249 798 254 877
C 16, 17 Metsäteollisuus 4 228 774 3 491 249 3 965 205 3 666 899
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 6 313 456 5 264 406 4 652 981 5 330 488
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 6 482 204 4 746 684 5 995 576 5 919 039
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 2 095 957 1 406 913 1 655 217 1 725 329
D Energiahuolto 20 950 175 22 097 171 27 577 137 21 394 228
E Vesi- ja jätehuolto 2 601 103 2 549 987 2 549 059 2 455 477
F Rakentaminen 1 491 025 1 401 531 1 723 819 1 857 992
G Kauppa 107 994 95 949 208 667 168 795
H Kuljetus ja varastointi 11 506 576 9 847 815 10 601 610 11 478 157
H 49 Maaliikenne 4 612 056 4 420 966 4 501 629 4 157 650
H 50 Vesiliikenne 2 998 473 2 514 769 3 007 717 3 074 485
H 51 Ilmaliikenne 3 600 484 2 672 263 2 912 894 3 672 461
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 295 564 239 817 179 369 573 561
L Kiinteistöalan toiminta 281 092 252 783 326 919 625 108
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 1 414 031 1 414 733 1 677 882 1 534 972
Kotitaloudet 7 881 456 7 398 964 7 496 338 5 692 083
PÄÄSTÖT TOIMIALOITTAIN YHTEENSÄ 73 413 043 67 892 154 76 740 467 70 040 605

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2011, Liitetaulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) toimialoittain hiilidioksidiekvivalenttina (CO2-ekv.) 2008–2011, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2011/tilma_2011_2013-09-26_tau_001_fi.html