Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Metaanipäästöt (CH4) toimialoittain 2008–2011, tonnia

  2008 2009 2010 2011
A Maa-, metsä- ja kalatalous 89 868 90 115 91 675 90 750
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 89 815 90 056 91 607 90 661
A 02 Metsätalous 53 59 67 88
B Kaivostoiminta ja louhinta 7 6 6 7
C Tehdasteollisuus 1 516 1 366 1 430 1 617
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 6 8 9 9
C 16, 17 Metsäteollisuus 427 354 399 393
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 597 588 553 731
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 461 395 444 456
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 25 22 26 29
D Energiahuolto 901 832 1 014 898
E Vesi- ja jätehuolto 100 751 96 786 96 621 93 128
F Rakentaminen 92 81 94 104
G Kauppa 36 33 52 40
H Kuljetus ja varastointi 2 478 2 298 2 051 1 801
H 49 Maaliikenne 1 995 1 861 1 583 1 357
H 50 Vesiliikenne 280 268 313 264
H 51 Ilmaliikenne 97 77 79 89
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 105 92 77 91
L Kiinteistöalan toiminta 99 89 107 193
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 231 198 226 199
Kotitaloudet 11 540 12 003 13 071 11 281
PÄÄSTÖT TOIMIALOITTAIN YHTEENSÄ 207 518 203 807 206 348 200 018

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2011, Liitetaulukko 5. Metaanipäästöt (CH4) toimialoittain 2008–2011, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2011/tilma_2011_2013-09-26_tau_005_fi.html