Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Ammoniakkipäästöt (NH3) toimialoittain 2008–2011, tonnia

  2008 2009 2010 2011
A Maa-, metsä- ja kalatalous 34 044 33 151 34 040 33 690
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 34 035 33 144 34 033 33 682
A 02 Metsätalous 9 8 7 7
B Kaivostoiminta ja louhinta        
C Tehdasteollisuus 899 966 753 876
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 2 1    
C 16, 17 Metsäteollisuus 83 158 218 115
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 207 490 270 471
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 390 193 126 92
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 217 124 139 198
D Energiahuolto 3 9 4 2
E Vesi- ja jätehuolto 22 33 28 27
F Rakentaminen 94 108 127 137
G Kauppa 10 9 17 18
H Kuljetus ja varastointi 1 023 877 733 796
H 49 Maaliikenne 967 821 684 667
H 50 Vesiliikenne 6 7 8 8
H 51 Ilmaliikenne 31 36 33 39
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 19 14 8 83
L Kiinteistöalan toiminta 13 14 14 15
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 213 234 285 286
Kotitaloudet 1 193 1 320 1 419 1 079
PÄÄSTÖT TOIMIALOITTAIN YHTEENSÄ 37 516 36 721 37 420 36 926

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2011, Liitetaulukko 6. Ammoniakkipäästöt (NH3) toimialoittain 2008–2011, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2011/tilma_2011_2013-09-26_tau_006_fi.html