Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Typpidioksidipäästöt (NO2) toimialoittain 2008–2011, tonnia

  2008 2009 2010 2011
A Maa-, metsä- ja kalatalous 11 283 10 732 10 525 10 010
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 9 759 9 431 9 253 8 773
A 02 Metsätalous 1 524 1 301 1 271 1 237
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 133 891 928 945
C Tehdasteollisuus 38 581 31 206 33 829 36 137
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 510 583 531 564
C 16, 17 Metsäteollisuus 21 458 16 650 19 519 18 940
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 6 894 6 994 5 764 7 589
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 4 703 3 783 4 633 4 517
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 5 015 3 197 3 382 4 527
D Energiahuolto 36 296 35 368 43 172 35 883
E Vesi- ja jätehuolto 1 227 1 306 1 304 1 314
F Rakentaminen 11 492 9 716 11 067 11 373
G Kauppa 455 383 674 617
H Kuljetus ja varastointi 87 334 71 736 80 853 86 329
H 49 Maaliikenne 22 375 21 007 20 100 18 062
H 50 Vesiliikenne 53 760 42 284 51 832 56 501
H 51 Ilmaliikenne 10 341 7 773 8 399 9 670
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 858 673 522 2 096
L Kiinteistöalan toiminta 1 100 978 1 100 1 530
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 5 045 5 193 5 837 5 494
Kotitaloudet 28 544 26 265 25 986 20 343
PÄÄSTÖT TOIMIALOITTAIN YHTEENSÄ 222 490 193 775 215 275 209 976

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2011, Liitetaulukko 9. Typpidioksidipäästöt (NO2) toimialoittain 2008–2011, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2011/tilma_2011_2013-09-26_tau_009_fi.html