Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 9. Hiilimonoksidipäästöt (CO) toimialoittain 2008- 2012, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012
A Maa-, metsä- ja kalatalous 29 429 29 929 32 382 31 629 33 610
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 15 939 16 528 18 473 15 696 17 191
A 02 Metsätalous 13 490 13 401 13 909 15 933 16 419
B Kaivostoiminta ja louhinta 82 65 72 75 80
C Tehdasteollisuus 31 932 25 199 30 020 29 944 23 916
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 140 101 147 150 137
C 16, 17 Metsäteollisuus 23 400 17 927 21 730 21 342 21 245
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 1 522 1 447 1 397 1 469 1 332
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 6 502 5 455 6 448 6 678 946
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 367 270 297 305 256
D Energiahuolto 12 832 12 230 15 314 14 043 13 632
E Vesi- ja jätehuolto 2 171 2 200 1 734 1 468 1 477
F Rakentaminen 10 774 9 304 10 093 10 047 9 851
G Kauppa 5 161 4 553 5 013 4 761 4 801
H Kuljetus ja varastointi 44 029 40 288 39 948 42 497 40 052
H 49 Maaliikenne 11 882 12 077 11 529 11 877 11 930
H 50 Vesiliikenne 6 112 6 063 7 009 7 327 7 018
H 51 Ilmaliikenne 11 202 8 808 8 848 10 658 8 142
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 14 834 13 341 12 561 12 635 12 962
L Kiinteistöalan toiminta 55 115 56 873 66 693 65 376 65 171
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 30 421 22 928 26 158 24 124 23 037
Kotitaloudet 256 252 261 137 255 448 232 266 228 232
YHTEENSÄ 478 198 464 707 482 875 456 229 443 859

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2012, Liitetaulukko 9. Hiilimonoksidipäästöt (CO) toimialoittain 2008- 2012, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2012/tilma_2012_2014-09-25_tau_009_fi.html