Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.1.2010

Pienituloisten reaalitulot laskivat

Pienituloisiin kotitalouksiin kuului lähes 700 000 henkilöä, eli 13,2 prosenttia väestöstä vuonna 2008. Pienituloisuuden raja-arvona käytetty ns. köyhyysraja on 60 prosenttia mediaanitulosta, mikä tarkoittaa noin 13 800 euroa yhden hengen taloudessa. Pienituloisuusrajan alittaviin kotitalouksiin kuuluvien määrä laski noin 13 000 hengellä. Sen sijaan pienituloisten sisällä tuloerot kasvoivat ja yhä useamman pienituloisen tulotaso jäi entistä kauemmaksi keskivertotulonsaajasta. Pienituloisten reaaliset keskitulot laskivat vuodesta 2007.

Pienituloisten sekä alle 50 % mediaanituloista saaneiden lukumäärät vuosina 1990–2008

Pienituloisten sekä alle 50 % mediaanituloista saaneiden lukumäärät vuosina 1990–2008

Pienituloisten keskinäiset tuloerot jatkoivat kasvuaan. Pienituloisista yli puolella, noin 350 000:lla, jäivät tulot alle puoleen mediaanituloista vuonna 2008. Pienituloisten köyhyysvaje , eli se kuinka paljon kotitalouden tulot keskimäärin alittavat pienituloisuusrajan, on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Vuonna 2008 köyhyysvaje oli 16,7 prosenttia, kun se vielä edellisvuonna oli 15,1 prosenttia.

Pienituloisuusasteet olivat hyvin erilaisia eri väestöryhmissä. Nuoret aikuiset ja vanhustaloudet kuuluivat selvästi muita ikäryhmiä useammin pienituloisiin. Yli 65–vuotiaista pienituloisuus oli yleisempää naisilla kuin miehillä. Työelämän ulkopuolella olevien pienituloisuusaste oli lähes viisi kertaa niin suuri kuin työelämässä olevien. Pienituloisuusasteen kasvu 2000-luvulla on kohdistunut voimakkaimmin niihin väestöryhmiin, joiden pääasiallinen tulonlähde on tulonsiirrot.

Pienituloisuusindikaattoreita 1990 — 2008

Vuosi 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008
Pienituloisuuslukuja, tulot alle 60% mediaanituloista
Pienituloisia 394 978 361 744 576 104 629 092 660 537 651 762 706 891 693 955
Pienituloisuusaste, % väestöstä 7,9 7,2 11,3 12,2 12,8 12,5 13,5 13,2
Pienituloisuusraja, euroa / kulutusyksikkö 10 601 9 983 11 331 12 854 13 336 13 295 13 610 13 758
Pienituloisten mediaanitulo, euroa / kulutusyksikkö 9 175 8 633 9 821 10 899 11 337 11 289 11 555 11 454
Pienituloisten köyhyysvaje, % pienituloisuusrajasta 13,5 13,5 13,3 15,2 15,0 15,1 15,1 16,7
Lapsiköyhyys 4,9 4,7 11,6 12,1 11,6 12,3 13,8 13,2
65 vuotta täyttäneiden pienituloisuus, miehet 10,4 3,7 6,4 8,4 10,7 10,6 11,0 9,3
65 vuotta täyttäneiden pienituloisuus, naiset 23,5 8,6 13,1 15,6 18,3 16,1 19,6 18,3
Työllisten pienituloisuusaste 3,4 3,2 4,3 3,8 4,0 4,0 4,6 4,2
Ei työllisten pienituloisuusaste 12,0 9,7 16,5 18,5 19,2 19,1 20,5 20,4
Pienituloisuuslukuja, tulot alle 50% mediaanituloista
Pienituloisia 169 101 158 077 230 461 284 322 296 176 299 111 326 873 350 568
Pienituloisuusaste, % väestöstä 3,4 3,1 4,5 5,5 5,7 5,8 6,3 6,7
Pienituloisten mediaanitulo, euroa / kulutusyksikkö 7 585 7 022 8 267 9 257 9 672 9 657 9 595 9 747
  • Köyhyysvaje: Pienituloisuusrajan alittavien mediaanitulon ja pienituloisuusrajan erotus prosenttia rajasta.
  • Lapsiköyhyys: Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden lasten osuus kaikista alle 18-vuotiaista.

Pienituloisiksi henkilöiksi määritellään kansainvälisten suositusten mukaisesti ne henkilöt, jotka kuuluvat kotitalouteen, jonka tulot kulutusyksikköä kohden ovat pienemmät kuin 60 prosenttia mediaanitulosta.


Lähde: Tulonjakotilasto 2008, ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli (09) 1734 3497, Juha Honkkila (09) 1734 3651, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (533,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.1.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. tuloerot (kansainvälinen vertailu) 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2008/01/tjt_2008_01_2010-01-26_tie_001_fi.html