Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3 (vain suomeksi).

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen teollisuuden eri toimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2019-11-14)
B Kaivostoiminta ja louhinta 04/2019 6,5 0,8 -5,7
05/2019 -15,1 -25,7 -10,6
06/2019 -14,8 -23,0 -8,2
07/2019 -2,3 1,6 3,9
08/2019 15,5 16,1 0,6
C Teollisuus 04/2019 6,1 6,5 0,4
05/2019 2,9 2,9 0,0
06/2019 4,4 3,7 -0,7
07/2019 4,5 4,3 -0,2
08/2019 3,0 2,0 -1,0
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 04/2019 5,0 3,8 -1,2
05/2019 12,8 10,5 -2,3
06/2019 1,7 -1,7 -3,4
07/2019 -2,0 -1,9 0,1
08/2019 -5,2 -4,9 0,3
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 04/2019 7,4 6,2 -1,2
05/2019 2,4 0,9 -1,5
06/2019 1,7 -0,5 -2,2
07/2019 -1,8 -3,0 -1,2
08/2019 2,8 2,1 -0,7
10-11 Elintarviketeollisuus 04/2019 7,5 10,0 2,5
05/2019 0,6 1,7 1,1
06/2019 4,0 4,1 0,1
07/2019 2,4 2,5 0,1
08/2019 2,2 2,5 0,3
13-15 Tekstiiliteollisuus 04/2019 -1,2 0,0 1,2
05/2019 -1,6 -3,0 -1,4
06/2019 2,0 1,6 -0,4
07/2019 4,0 4,9 0,9
08/2019 7,2 7,0 -0,2
16-17 Metsäteollisuus 04/2019 3,1 2,5 -0,6
05/2019 1,9 1,7 -0,2
06/2019 -5,7 -6,0 -0,3
07/2019 -4,7 -4,8 -0,1
08/2019 -2,9 -4,1 -1,2
19-22 Kemianteollisuus 04/2019 11,7 11,2 -0,5
05/2019 14,9 14,6 -0,3
06/2019 7,9 7,8 -0,1
07/2019 -6,1 -6,1 0,0
08/2019 -7,6 -7,4 0,2
24-30 Metalliteollisuus 04/2019 10,8 11,8 1,0
05/2019 -0,7 -0,5 0,2
06/2019 7,9 6,5 -1,4
07/2019 16,1 15,7 -0,4
08/2019 10,6 8,9 -1,7
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 04/2019 19,8 20,6 0,8
05/2019 -9,8 -8,5 1,3
06/2019 33,3 32,1 -1,2
07/2019 36,8 36,6 -0,2
08/2019 27,4 26,5 -0,9
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Teollisuus (uudet tilaukset) 04/2019 8,4 8,8 0,4
05/2019 0,8 0,8 0,0
06/2019 5,9 5,0 -0,9
07/2019 8,6 8,2 -0,4
08/2019 6,6 5,2 -1,4
B-D Koko teollisuus pl. Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja mu 04/2019 7,0 7,1 0,1
05/2019 3,0 2,7 -0,3
06/2019 4,5 3,4 -1,1
07/2019 3,6 3,6 0,0
08/2019 1,9 1,0 -0,9
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen teollisuuden toimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
B Kaivostoiminta ja louhinta 2015 -0,1 1,1
2016 -0,1 0,8
2017 -0,1 0,6
C Teollisuus 2015 0,1 0,3
2016 0,1 0,3
2017 -0,1 0,4
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 2015 -0,1 0,7
2016 -0,3 0,9
2017 -0,2 0,4
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 2015 -0,2 0,7
2016 -0,5 0,6
2017 -0,8 0,9
10-11 Elintarviketeollisuus 2015 -0,6 0,7
2016 -0,1 0,2
2017 0,0 0,2
13-15 Tekstiiliteollisuus 2015 0,7 1,2
2016 -1,8 2,1
2017 -0,3 0,9
16-17 Metsäteollisuus 2015 0,0 0,1
2016 0,5 0,5
2017 0,0 0,2
19-22 Kemianteollisuus 2015 0,0 0,1
2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,2
24-30 Metalliteollisuus 2015 0,3 0,6
2016 0,1 0,4
2017 -0,2 0,8
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 2015 1,1 1,3
2016 -0,2 0,3
2017 0,4 2,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Teollisuus (uudet tilaukset) 2015 0,2 0,4
2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,6
1) Vuoden 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna. Vuosien 2016 ja 2017 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan. Tiedot on laskettu alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutoksista.
2) Vuoden 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista. Vuosien 2016 ja 2017 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan. Tiedot on laskettu alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutoksista.

Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, syyskuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 14.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. syyskuu 2019, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2019/09/tlv_2019_09_2019-11-14_rev_001_fi.html