Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.3.2021

Teollisuuden liikevaihto lähes vuodentakaisella tasolla tammikuussa

Teollisuuden (TOL BCD) työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 0,1 prosenttia vuodentakaisesta. Päätoimialoista voimakkaimmin kasvoi sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon liikevaihto, joka oli 18,9 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Liikevaihto väheni eniten kemianteollisuudessa, 5,5 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden (TOL BCD) kausitasoitettu liikevaihto kasvoi tammikuussa 1,9 prosenttia joulukuuhun verrattuna.

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon jälkeen liikevaihto kasvoi seuraavaksi eniten tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 7,6 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvua oli lisäksi sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 7,2 prosenttia, sekä kaivostoiminnassa ja louhinnassa, 5,6 prosenttia vuodentakaisesta. Kemianteollisuuden lisäksi liikevaihto väheni metalliteollisuudessa, 5,1 prosenttia, elintarviketeollisuudessa, 2,0 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 1,2 prosenttia vuotta aiemmasta.    

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, tammikuu 2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, tammikuu 2021, % (TOL 2008)

Vientiliikevaihto väheni tammikuussa eniten elintarviketeollisuudessa

Vientiliikevaihto väheni tammikuussa eniten elintarviketeollisuudessa, 6,6 prosenttia vuodentakaisesta. Metalliteollisuuden vientiliikevaihto oli 5,4 prosenttia ja metsäteollisuuden vientiliikevaihto 0,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Vientiliikevaihto kasvoi voimakkaimmin kaivostoiminnassa ja louhinnassa, 35,3 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvua oli myös tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 8,6 prosenttia, sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 5,9 prosenttia vuodentakaisesta. Kemianteollisuuden vientiliikevaihto oli 0,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, tammikuu 2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, tammikuu 2021, % (TOL 2008)
Kotimaan liikevaihto väheni tammikuussa lähes kaikilla päätoimialoilla. Kasvua oli vain tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden kotimaan liikevaihdossa, joka oli 7,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kotimaan liikevaihto väheni tammikuussa voimakkaimmin kemianteollisuudessa, 14,4 prosenttia, ja kaivostoiminnassa ja louhinnassa, 13,6 prosenttia vuodentakaisesta. Metalliteollisuuden kotimaan liikevaihto väheni 7,2 prosenttia ja metsäteollisuuden kotimaan liikevaihto 3,2 prosenttia. Elintarviketeollisuuden kotimaan liikevaihto oli 1,6 prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kotimaan liikevaihto 1,0 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, 1/2007–1/2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, 1/2007–1/2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka toimitusta varten olisi tehty työtä useita kuukausia tai vuosia.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja ne julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä. Tiedot voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina. Erityisen merkittävää tietojen tarkentuminen voi olla vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon tarkemmilla toimialatasoilla.


Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, tammikuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (361,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. tammikuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tlv/2021/01/tlv_2021_01_2021-03-15_tie_001_fi.html